Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

16. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
CRE

Αναγνώριση της Ημέρας της Ευρώπης ως δημόσιας αργίας, με σκοπό την προώθηση των αξιών της ΕΕ

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (G-000006/2018) του Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Αναγνώριση της Ημέρας της Ευρώπης ως δημόσιας αργίας, με σκοπό την προώθηση των αξιών της ΕΕ (B8-0038/2018)

Ο Ivan Jakovčić αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andrejs Mamikins, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, André Elissen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινήσεις εν συνεχεία της παρέμβασης του André Elissen), André Elissen για να διευκρινήσει την παρέμβασή του και Seán Kelly επί της διαδικασίας (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινήσεις).

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου