Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 13. septembra 2018 - Štrasburg

16. Väčšie interpelácie (rozprava)
CRE

Uznanie Dňa Európy ako štátneho sviatku s cieľom presadzovať hodnoty EÚ

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (G-000006/2018), ktorú predložil Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Uznanie Dňa Európy ako štátneho sviatku s cieľom presadzovať hodnoty EÚ (B8-0038/2018)

Ivan Jakovčić rozvinul otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Andrejs Mamikins v mene skupiny S&D, Urszula Krupa v mene skupiny ECR, André Elissen v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić (predsedajúci poskytol spresnenia k vystúpeniu Andrého Elissena), André Elissen, aby objasnil svoje vystúpenie, a Seán Kelly s procedurálnym návrhom (predseda poskytol spresnenia).

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 11. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia