Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 13 september 2018 - Strasbourg

16. Större interpellationer (debatt)
CRE

Erkännande av Europadagen som en allmän helgdag som syftar till att främja EU:s värderingar

Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (G-000006/2018) från Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, till kommissionen: Erkännande av Europadagen som en allmän helgdag som syftar till att främja EU:s värderingar (B8-0038/2018)

Ivan Jakovčić utvecklade frågan.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Andrejs Mamikins för S&D-gruppen, Urszula Krupa för ECR-gruppen, André Elissen för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić (talmannen besvarade André Elissens inlägg), André Elissen gav ytterligare förklaringar av sitt inlägg och Seán Kelly för en ordningsfråga (talmannen svarade).

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 11 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy