Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 13. september 2018 - Strasbourg

17. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- 2018. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 4, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond abi andmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses iga-aastaste eelmaksete korrigeerimisega aastateks 2021–2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

BUDG, EMPL, PECH

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta Portugali taotlus – EGF/2018/002PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega lõpetatakse aastaaegadega seotud kellakeeramine ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/84/EÜ (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek Alzheimeri tõbe käsitlevate teadusuuringute kohta (B8-0307/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek esmase vastuvõtu piirkonna kohta Põhja-Aafrikas (B8-0312/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Resolutsiooni ettepanek õhusaaste vähendamise kohta linnades (B8-0340/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek madala glükeemilise indeksi sümboli kasutuselevõtu kohta Euroopa toiduainete siltidel (B8-0342/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek märgistuse Valmistatud Euroopas kohta (B8-0343/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Resolutsiooni ettepanek kohaliku toidutootmise rolli kohta süsinikdioksiidi heite vähendamisel (B8-0344/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Treviso provintsi oliivisektori kaitse kohta (B8-0345/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek nutitelefoni tervislikuma kasutuse kohta (B8-0346/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek ameerika homaari liigitamise kohta invasiivseks võõrliigiks (B8-0347/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek pikaajaliste töötute tööturule naasmise toetamise kohta (B8-0348/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Maria Spyraki. Resolutsiooni ettepanek üleujutustest ja tulekahjudest põhjustatud kahjude parandamise kohta Kreekas (B8-0349/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek eraelu puutumatuse kohta asjade interneti ajastul (B8-0350/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

ITRE

Viimane päevakajastamine: 11. detsember 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika