Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 13. září 2018 - Štrasburk

18. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 6. září 2018)

výbor ITRE

- Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (2018/2222(INI))

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 5. července 2018)

výbor JURI

- Hromadné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
(stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu), TRAN)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 6. září 2018)

výbor IMCO

- Podpora rovných podmínek a transparentnosti pro komerční uživatele internetových zprostředkovatelských služeb (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
(stanovisko: ITRE, TRAN, JURI (článek 54 jednacího řádu))

výbor ITRE

- Opakované použití informací veřejného sektoru (přepracované znění) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
(stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu), CULT, JURI (článek 54 jednacího řádu), LIBE)

výbor JURI

- Ochrana osob informujících o porušování právních předpisů Unie (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
(stanovisko: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE (článek 54 jednacího řádu), AFCO, PETI)

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbory JURI, INTA

- Stav diskuse o budoucnosti Evropy (2018/2094(INI))
předáno příslušnému výboru: AFCO
stanovisko: INTA, CONT, ECON (článek 54 jednacího řádu), AGRI, JURI

výbor FEMM

- Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (2018/2160(INI))
předáno příslušnému výboru: AFET
stanovisko: FEMM

výbor DEVE

- Nekalé obchodní praktiky v mezipodnikových vztazích v rámci potravinového řetězce (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
předáno příslušnému výboru: AGRI
stanovisko: DEVE, ENVI, IMCO (článek 54 jednacího řádu)

výbory FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, ITRE, CONT, INTA, TRAN

- Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody (2018/0166R(APP))
předáno příslušnému výboru: BUDG
stanovisko: AFET, DEVE, INTA, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

výbor AFCO

- Zřízení Evropského měnového fondu (2017/0333R(APP))
předáno příslušnému výboru: BUDG, ECON
stanovisko: CONT, AFCO

výbor JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM, JURI (článek 39 jednacího řádu)

Zprávy obsahující návrhy nelegislativního usnesení v rámci postupu souhlasu (čl. 99 odst. 2 jednacího řádu)

(Na základě oznámení Konference předsedů výborů ze dne 3. července 2018)

výbor INTA

- Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů 1 a 4 Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé (2018/0256M(NLE) - 2018/0256(NLE))
(stanovisko: AFET, AGRI, PECH)

- Rozhodnutí Rady o uzavření dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- Dohoda o ochraně investic mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- Rozhodnutí Rady o uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a Japonskem (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(stanovisko: ENVI, TRAN)

Změna názvů

výbor BUDG
- nový název průběžné zprávy 2018/0166R (APP): „Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody“

Změna jednacího řádu (článek 227 jednacího řádu)

výbor AFCO

- Změny jednacího řádu týkající se kapitol 1 a 4 hlavy I, kapitoly 3 hlavy V, kapitol 4 a 5 hlavy VII, kapitoly 1 hlavy VIII, hlavy XII, hlavy XIV a přílohy II (2018/2170(REG))

Poslední aktualizace: 11. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí