Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. szeptember 13., Csütörtök - Strasbourg

18. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 52. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. szeptember 6-i határozatát követően)

ITRE bizottság

- Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (2018/2222(INI))

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. július 5-i határozatát követően)

JURI bizottság

- A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
(vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke) TRAN)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. szeptember 6-i határozatát követően)

IMCO bizottság

- Az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdítása (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
(vélemény: ITRE, TRAN, JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke))

ITRE bizottság

- A közszféra információinak további felhasználása (átdolgozás) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
(vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)CULT, JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke), LIBE)

JURI bizottság

- Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelme (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
(vélemény: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE (az eljárási szabályzat 54. cikke) AFCO, PETI)

Bizottságok felkérésének módosítása (az eljárási szabályzat 53. cikke)

JURI, INTA bizottság

- Az Európa jövőjéről szóló vita helyzete (2018/2094(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: AFCO
vélemény: INTA, CONT, ECON (az eljárási szabályzat 54. cikke), AGRI, JURI

FEMM bizottság

- Az arab tavasz után: a Közel-Kelet és Észak-Afrika jövője (2018/2160(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: AFET
vélemény: FEMM

DEVE bizottság

- Az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI
vélemény: DEVE, ENVI, IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, ITRE, CONT, INTA, TRAN bizottság

- Időközi jelentés a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről - A Parlament álláspontja a megállapodás érdekében (2018/0166R(APP))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG
vélemény: AFET, DEVE, INTA, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

AFCO bizottság

- Az Európai Valutaalap létrehozása (2017/0333R(APP))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG, ECON
vélemény: CONT, AFCO

JURI bizottság

- Javaslat az egészségügyi technológiaértékelésről és a 2011/24/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)

Nem jogalkotási állásfoglalási indítványt tartalmazó jelentések egyetértési eljárásban (az eljárási szabályzat 99. cikkének (2) bekezdése)

(A bizottságok Elnökök Értekezlete általi, 2018. július 3-i értesítését követően)

INTA bizottság

- Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt 1. és 4. jegyzőkönyv módosításáról szóló, egyrészről az Európai Unió, másrészről a Marokkói Királyság közötti levélváltás formájában létrejött megállapodás (2018/0256M(NLE) - 2018/0256(NLE))
(vélemény: AFET, AGRI, PECH)

- A Tanács határozata az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- A Tanács határozata az Európai Unió és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(vélemény: ENVI, TRAN)

Címváltozás

BUDG bizottság

- A 2018/0166R (APP) időközi jelentés új címe: „Időközi jelentés a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről - A Parlament álláspontja a megállapodás érdekében”

Az eljárási szabályzat módosítása (az eljárási szabályzat 227. cikke)

AFCO bizottság

- Az eljárási szabályzatnak az I. cím . 1. és 4. fejezetét, az V. cím 3. fejezetét, a VII. cím 4. és 5. fejezetét, a VIII. cím 1. fejezetét, a XII. és a XIV. címet, valamint a II. mellékletet érintő módosítása (2018/2170(REG))

Utolsó frissítés: 2018. december 11.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat