Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras

18. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. rugsėjo 6 d.)

ITRE komitetas

- Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (2018/2222(INI))

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. liepos 5 d.)

JURI komitetas

- Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
(Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), TRAN)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. rugsėjo 6 d.)

IMCO komitetas

- Sąžiningumo ir skaidrumo skatinimas internetinių tarpininkavimo paslaugų verslo srities naudotojams (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
(Nuomonė: ITRE, TRAN, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

ITRE komitetas

- Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinis panaudojimas (nauja redakcija) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
(Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), CULT, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis), LIBE)
Susiję komitetai: ITRE

JURI komitetas

- Asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
(Nuomonė: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), AFCO, PETI)

Perdavimas komitetams (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

JURI, INTA komitetai

- Diskusijų dėl Europos ateities padėtis (2018/2094(INI))
Perduota atsakingam komitetui: AFCO
Nuomonė: INTA, CONT, ECON (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis),AGRI, JURI

FEMM komitetas

- Po Arabų pavasario. Tolesni veiksmai, skirti Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regionui (2018/2160(INI))
Perduota atsakingam komitetui: AFET
Nuomonė: FEMM

DEVE komitetas

- Nesąžininga prekybos praktika įmonių tarpusavio maisto produktų tiekimo grandinėje (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
Perduota atsakingam komitetui: AGRI
Nuomonė: DEVE, ENVI, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis),

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, ITRE, CONT, INTA, TRAN komitetai

- Preliminarus pranešimas dėl 2021-2027 m. daugiametės finansinės programos. Parlamento pozicija siekiant susitarimo (2018/0166R(APP))
Perduota atsakingam komitetui: BUDG
Nuomonė: AFET, DEVE, INTA, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

AFCO komitetas

- Europos valiutos fondo įsteigimas (2017/0333R(APP))
Perduota atsakingam komitetui: BUDG, ECON
Nuomonė: CONT, AFCO

JURI komitetas

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sveikatos technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2011/24/ES (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

Pranešimai su ne teisėkūros pasiūlymais dėl rezoliucijų (pritarimo procedūra) (Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 2 dalis)

(Komitetų pirmininkų sueigai pranešus 2018 m. liepos 3 d.)

INTA komitetas

- Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo (2018/0256M(NLE) - 2018/0256(NLE))

(Nuomonė: AFET, AGRI, PECH)

- Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos investicijų apsaugos susitarimas (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(Nuomonė: ENVI, TRAN)

Pavadinimų pakeitimas

BUDG komitetas

- Nauja preliminarus pranešimo 2018/0166R (APP) antraštė: preliminarus pranešimas „2021–2027 m. DFP. Parlamento pozicija siekiant susitarimo

Darbo tvarkos taisyklių keitimas (Darbo tvarkos taisyklių 227 straipsnis)

AFCO komitetas

- Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai, turintys poveikio I antraštinės dalies 1 ir 4 skyriams, V antraštinės dalies 3 skyriui, VII antraštinės dalies 4 ir 5 skyriams, VIII antraštinės dalies 1 skyriui, XII antraštinei daliai, XIV antraštinei daliai ir II priedui (2018/2170(REG))

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 11 d.Teisinė informacija - Privatumo politika