Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 13 september 2018 - Straatsburg

18. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 6 september 2018)

Commissie ITRE

- Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (2018/2222(INI))

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 5 juli 2018)

Commissie JURI

- Collectieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
(advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement), TRAN)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 6 september 2018)

Commissie IMCO

- Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
(advies: ITRE, TRAN, JURI (artikel 54 van het Reglement))

Commissie ITRE

- Hergebruik van overheidsinformatie (herschikking) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
(advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement) CULT, JURI (artikel 104 van het Reglement), LIBE)

Commissie JURI

- Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
(advies: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE (artikel 54 van het Reglement)AFCO, PETI)

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissies JURI, INTA

- Stand van het debat over de toekomst van Europa (2018/2094(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: AFCO
advies: INTA, CONT, ECON (artikel 54 van het Reglement), AGRI, JURI

Commissie FEMM

- Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (2018/2160(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: AFET
advies: FEMM

Commissie DEVE

- Oneerlijke handelspraktijken in relaties tussen bedrijven onderling in de voedselvoorzieningsketen (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI
advies: DEVE, ENVI, IMCO (artikel 54 van het Reglement)

Commissies FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, ITRE, CONT, INTA, TRAN

- Tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 - het standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord (2018/0166R(APP))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG
advies: AFET, DEVE, INTA, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

Commissie AFCO

- Instelling van het Europees Monetair Fonds (2017/0333R(APP))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG, ECON
advies: CONT, AFCO

Commissie JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM, JURI (artikel 39 van het Reglement)

Verslagen met niet-wetgevingsontwerpresoluties (goedkeuringsprocedure) (artikel 99, lid 2, van het Reglement)

(ingevolge de kennisgeving van de Conferentie van commissievoorzitters van 3 juli 2018)

Commissie INTA

- Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko betreffende over de wijziging van de protocollen 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds (2018/0256M(NLE) - 2018/0256(NLE))
(advies: AFET, AGRI, PECH)

- Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(advies: ENVI, TRAN)

Wijzigingen titels

Commissie BUDG

- Nieuwe titel van het tussentijds verslag 2018/0166R (APP) : "Tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 – Het standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord"

Wijziging van het Reglement (artikel 227 van het Reglement)

Commissie AFCO

- Wijzigingen van het Reglement met betrekking tot titel I, hoofdstuk 1 en 4; titel V, hoofdstuk 3; titel VII, hoofdstuk 4 en 5; titel VIII, hoofdstuk 1; titel XII; titel XIV, en bijlage II (2018/2170(REG))

Laatst bijgewerkt op: 11 december 2018Juridische mededeling - Privacybeleid