Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 13 septembrie 2018 - Strasbourg

18. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 6 septembrie 2018)

ITRE

- Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (2018/2222(INI))

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 5 iulie 2018)

JURI

- Acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
(aviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)TRAN)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 6 septembrie 2018)

IMCO

- Propmovarea corectitudinii și a transparenței pentru utilizatorii comerciali ai serviciilor online de intermediere (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
(aviz: ITRE, TRAN, JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

ITRE

- Reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
(aviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)CULT, JURI (articolul 104 din Regulamentul de procedură), LIBE)

JURI

- Protecția persoanelor care semnalează încălcări ale dreptului UE (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
(aviz: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)AFCO, PETI)

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

JURI, INTA

- Stadiul dezbaterii privind viitorul Europei (2018/2094(INI))
retrimis comisiei competente: AFCO
aviz: INTA, CONT, ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură), AGRI, JURI

FEMM

- Perioada de după „Primăvara arabă”: calea de urmat pentru regiunea MENA (2018/2160(INI))
retrimis comisiei competente: AFET
aviz: FEMM

DEVE

- Practici comerciale neloiale din cadrul relațiilor dintre întreprinderi din lanțul de aprovizionare cu alimente (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
retrimis comisiei competente: AGRI
aviz: DEVE, ENVI, IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, ITRE, CONT, INTA, TRAN

- Raportul intermediar privind cadrul financiar multianual 2021-2027- Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (2018/0166R(APP))
retrimis comisiei competente: BUDG
aviz: AFET, DEVE, INTA, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

AFCO

- Înființarea Fondului monetar european (2017/0333R(APP))
retrimis comisiei competente: BUDG, ECON
aviz: CONT, AFCO

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind evaluarea tehnologiilor medicale și de modificare a Directivei 2011/24/UE (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

Rapoarte conținând propuneri de rezoluție fără caracter legislativ pentru o procedură de aprobare (articolul 99, alineatul 2 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a notificării Conferinței președinților de comisie din 3 iulie 2018)

INTA

- Acord sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc privind modificarea protocoalelor 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte (2018/0256M(NLE) - 2018/0256(NLE))

(aviz: AFET, AGRI, PECH)

- Decizia Consiliului privind încheierea unui acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Singapore (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- Acord de protecție a investițiilor încheiat între UE și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- Decizia Consiliului privind încheierea unui Acord de parteneriat economic între Uniunea Europeană și Japonia (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(aviz: ENVI, TRAN)

Schimbare a titlurilor

BUDG

-Nou titlu al raportului intermediar 2018/0166R (APP) : "Raportul intermediar privind cadrul financiar multianual 2021-2027- Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord "

Modificarea Regulamentului de procedură (articolul 227 din Regulamentul de procedură)

AFCO

- Modificări ale Regulamentului de procedură privind capitolul 1 și 4 de la titlul IV; capitolul 3 de la titlul V; capitolele 4 și 5 de la titlul VII, capitolul 1 de la titlul VII; titlul XII; titlul XIV și anexa II (2018/2170(REG))

Ultima actualizare: 11 decembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate