Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 13 септември 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и реакцията на ЕС (внесени предложения за резолюция)
 3.Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (внесени предложения за резолюция)
 4.Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита (разискване)
  
4.1.Уганда, задържане на депутати от опозицията
  
4.2.Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Куав Сое О
  
4.3.Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха
 5.Разлики в качеството на някои продукти на единния пазар (разискване)
 6.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
6.1.Уганда, задържане на депутати от опозицията
  
6.2.Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Куав Сое О
  
6.3.Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Реч на Зоран Заев, министър-председател на бившата югославска република Македония
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Време за гласуване
  
10.1.Уганда, задържане на депутати от опозицията (гласуване)
  
10.2.Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Куав Сое О (гласуване)
  
10.3.Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха (гласуване)
  
10.4.Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Албания * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.5.Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и свободното движение на такива данни ***I (гласуване)
  
10.6.Единен цифров портал ***I (гласуване)
  
10.7.Решение за започване на междуинституционални преговори: Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) ***I
  
10.8.Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и реакцията на ЕС (гласуване)
  
10.9.Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (гласуване)
  
10.10.Eвропейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика (гласуване)
  
10.11.Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (гласуване)
  
10.12.Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР) (гласуване)
  
10.13.Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС (гласуване)
  
10.14.Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита (гласуване)
  
10.15.Разлики в качеството на някои продукти на единния пазар (гласуване)
 11.Обяснения на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Състав на комисиите и делегациите
 16.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
 17.Внесени документи
 18.Решения относно някои документи
 19.Петиции
 20.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 21.График на следващите заседания
 22.Закриване на заседанието
 23.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (227 kb) Присъствен списък (59 kb)    Резултати от поименно гласуване (968 kb) 
 
Протокол (88 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (37 kb) Резултати от поименно гласуване (77 kb) 
 
Протокол (329 kb) Присъствен списък (79 kb) Резултати от гласувания (560 kb) Резултати от поименно гласуване (1207 kb) 
Последно осъвременяване: 11 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност