Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 13. září 2018 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Požáry, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a reakce EU (předložené návrhy usnesení)
 3.Hrozící demolice vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (předložené návrhy usnesení)
 4.Provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (rozprava)
  4.1.Uganda, zatčení poslanců opozice
  4.2.Myanmar, zejména případ novinářů Wa Lonea a Ťjo Sou Ua
  4.3.Kambodža, zejména případ Kema Sokhy
 5.Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu (rozprava)
 6.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  6.1.Uganda, zatčení poslanců opozice
  6.2.Myanmar, zejména případ novinářů Wa Lonea a Ťjo Sou Ua
  6.3.Kambodža, zejména případ Kema Sokhy
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Projev premiéra Bývalé jugoslávské republiky Makedonie Zorana Zaeva
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Hlasování
  10.1.Uganda, zatčení poslanců opozice (hlasování)
  10.2.Myanmar, zejména případ novinářů Wa Lonea a Ťjo Sou Ua (hlasování)
  10.3.Kambodža, zejména případ Kema Sokhy (hlasování)
  10.4.Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Albánií * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.5.Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a volný pohyb těchto údajů ***I (hlasování)
  10.6.Jednotná digitální brána ***I (hlasování)
  10.7.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo) ***I
  10.8.Požáry, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a reakce EU (hlasování)
  10.9.Hrozící demolice vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (hlasování)
  10.10.Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství (hlasování)
  10.11.Možnosti řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů (hlasování)
  10.12.Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (hlasování)
  10.13.Evropa v pohybu: agenda pro budoucnost mobility v EU (hlasování)
  10.14.Provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (hlasování)
  10.15.Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Členství ve výborech a v delegacích
 16.Závažné interpelace (rozprava)
 17.Předložení dokumentů
 18.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 19.Petice
 20.Předání textů přijatých na tomto denním zasedání
 21.Termín příštího dílčího zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 23.Přerušení zasedání
 Prezenční listina
Zápis (205 kb) Prezenční listina (59 kb)    Jmenovitá hlasování (968 kb) 
 
Zápis (84 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (35 kb) Jmenovitá hlasování (76 kb) 
 
Zápis (295 kb) Prezenční listina (71 kb) Výsledky hlasování (558 kb) Jmenovitá hlasování (1260 kb) 
Poslední aktualizace: 11. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí