Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 13. september 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats (indgivne beslutningsforslag)
 3.Truslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer (indgivne beslutningsforslag)
 4.Gennemførelse af forordningen om plantebeskyttelsesmidler (forhandling)
  
4.1.Uganda, arrestationer af parlamentarikere tilhørende oppositionen
  
4.2.Myanmar, især sagerne om journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo
  
4.3.Cambodja, især sagen om Kem Sokha
 5.To forskellige kvaliteter af produkter i det indre marked (forhandling)
 6.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
6.1.Uganda, arrestationer af parlamentarikere tilhørende oppositionen
  
6.2.Myanmar, især sagerne om journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo
  
6.3.Cambodja, især sagen om Kem Sokha
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Tale ved Zoran Zaev, premierminister for den tidligere jugoslaviske republik Makedonien
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Afstemningstid
  
10.1.Uganda, arrestationer af parlamentarikere tilhørende oppositionen (afstemning)
  
10.2.Myanmar, især sagerne om journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo (afstemning)
  
10.3.Cambodja, især sagen om Kem Sokha (afstemning)
  
10.4.Samarbejdsaftale mellem Eurojust og Albanien * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.5.Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og fri udveksling af sådanne oplysninger ***I (afstemning)
  
10.6.En fælles digital portal ***I (afstemning)
  
10.7.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) ***I
  
10.8.Brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats (afstemning)
  
10.9.Truslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer (afstemning)
  
10.10.En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi (afstemning)
  
10.11.Løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen (afstemning)
  
10.12.En europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens (afstemning)
  
10.13.Et mobilt Europa: en dagsorden for fremtidens mobilitet i EU (afstemning)
  
10.14.Gennemførelse af forordningen om plantebeskyttelsesmidler (afstemning)
  
10.15.To forskellige kvaliteter af produkter i det indre marked (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Genoptagelse af mødet
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 16.Større forespørgsler (forhandling)
 17.Modtagne dokumenter
 18.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 19.Andragender
 20.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 21.Tidspunkt for næste mødeperiode
 22.Hævelse af mødet
 23.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (204 kb) Tilstedeværelsesliste (59 kb)    Afstemning ved navneopråb (968 kb) 
 
Protokol (83 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (35 kb) Afstemning ved navneopråb (105 kb) 
 
Protokol (299 kb) Tilstedeværelsesliste (69 kb) Afstemningsresultater (539 kb) Afstemning ved navneopråb (1105 kb) 
Seneste opdatering: 11. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik