Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Οι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η αντίδραση της ΕΕ(προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Εφαρμογή του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (συζήτηση)
  
4.1.Ουγκάντα, σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης
  
4.2.Μιανμάρ και συγκεκριμένα η υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo
  
4.3.Καμπότζη και συγκεκριμένα η υπόθεση Kem Sokha
 5.Προϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά (συζήτηση)
 6.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
6.1.Ουγκάντα, σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης
  
6.2.Μιανμάρ και συγκεκριμένα η υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo
  
6.3.Καμπότζη και συγκεκριμένα η υπόθεση Kem Sokha
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Ομιλία Zoran Zaev, Πρωθυπουργού της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  
10.1.Ουγκάντα, σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης (ψηφοφορία)
  
10.2.Μιανμάρ και συγκεκριμένα η υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo (ψηφοφορία)
  
10.3.Καμπότζη και συγκεκριμένα η υπόθεση Kem Sokha (ψηφοφορία)
  
10.4.Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Eurojust και Αλβανίας * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.5.Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ***I (ψηφοφορία)
  
10.6.Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης ***I (ψηφοφορία)
  
10.7.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) ***I
  
10.8.Οι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η αντίδραση της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
10.9.Απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (ψηφοφορία)
  
10.10.Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία (ψηφοφορία)
  
10.11.Επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (ψηφοφορία)
  
10.12.Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» (ψηφοφορία)
  
10.13.Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ (ψηφοφορία)
  
10.14.Εφαρμογή του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ψηφοφορία)
  
10.15.Προϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 15.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 16.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 17.Κατάθεση εγγράφων
 18.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 19.Αναφορές
 20.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 21.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 23.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (229 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (968 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (91 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (38 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (103 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (327 kb) Κατάσταση παρόντων (79 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (563 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1116 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 11 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου