Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 13. syyskuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Maastopalot Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja Euroopan unionin vastaus(käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhka (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen täytäntöönpano (keskustelu)
  4.1.Oppositiota edustavien parlamentin jäsenten pidätykset Ugandassa
  4.2.Myanmar ja erityisesti toimittajien Wa Lone ja Kyaw Soe Oo tapaus
  4.3.Kambodža ja erityisesti Kem Sokhan tapaus
 5.Tuotteiden laatuerot sisämarkkinoilla (keskustelu)
 6.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  6.1.Oppositiota edustavien parlamentin jäsenten pidätykset Ugandassa
  6.2.Myanmar ja erityisesti toimittajien Wa Lone ja Kyaw Soe Oo tapaus
  6.3.Kambodža ja erityisesti Kem Sokhan tapaus
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian pääministerin Zoran Zaevin puhe
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Äänestykset
  10.1.Oppositiota edustavien parlamentin jäsenten pidätykset Ugandassa (äänestys)
  10.2.Myanmar ja erityisesti toimittajien Wa Lone ja Kyaw Soe Oo tapaus (äänestys)
  10.3.Kambodža ja erityisesti Kem Sokhan tapaus (äänestys)
  10.4.Eurojustin ja Albanian yhteistyösopimus * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.5.Yksilöiden suojelu unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaa liikkuvuus ***I (äänestys)
  10.6.Yhteinen digitaalinen palveluväylä ***I (äänestys)
  10.7.Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo) ***I
  10.8.Maastopalot Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja Euroopan unionin vastaus (äänestys)
  10.9.Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhka (äänestys)
  10.10.Euroopan unionin strategia muoveista kiertotaloudessa (äänestys)
  10.11.Vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi (äänestys)
  10.12.Eurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi (äänestys)
  10.13.Eurooppa liikkeellä: tulevaisuuden liikkuvuutta EU:ssa koskeva ohjelma (äänestys)
  10.14.Kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen täytäntöönpano (äänestys)
  10.15.Tuotteiden laatuerot sisämarkkinoilla (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Istunnon jatkaminen
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 16.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
 17.Vastaanotetut asiakirjat
 18.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 19.Vetoomukset
 20.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 21.Seuraavien istuntojen aikataulu
 22.Istunnon päättäminen
 23.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (206 kb) Läsnäololista (59 kb)    Nimenhuutoäänestykset (968 kb) 
 
Pöytäkirja (83 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (35 kb) Nimenhuutoäänestykset (77 kb) 
 
Pöytäkirja (293 kb) Läsnäololista (69 kb) Äänestysten tulokset (526 kb) Nimenhuutoäänestykset (1188 kb) 
Päivitetty viimeksi: 11. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö