Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 13 september 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.De branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Tenuitvoerlegging van de verordening gewasbeschermingsmiddelen (debat)
  4.1.Uganda, arrestatie van parlementsleden van de oppositie
  4.2.Myanmar, in het bijzonder de zaak van de journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo
  4.3.Cambodja, in het bijzonder de zaak van Kem Sokha
 5.Uiteenlopende kwaliteit van producten op de interne markt (debat)
 6.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  6.1.Uganda, arrestatie van parlementsleden van de oppositie
  6.2.Myanmar, in het bijzonder de zaak van de journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo
  6.3.Cambodja, in het bijzonder de zaak van Kem Sokha
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Toespraak van Zoran Zaev, premier van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Stemmingen
  10.1.Uganda, arrestatie van parlementsleden van de oppositie (stemming)
  10.2.Myanmar, in het bijzonder de zaak van de journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo (stemming)
  10.3.Cambodja, in het bijzonder de zaak van Kem Sokha (stemming)
  10.4.Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Albanië * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.5.De bescherming van personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie, alsmede het vrije verkeer van die gegevens ***I (stemming)
  10.6.Eén digitale toegangspoort ***I (stemming)
  10.7.Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) ***I
  10.8.De branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop (stemming)
  10.9.Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden (stemming)
  10.10.Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie (stemming)
  10.11.Opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving (stemming)
  10.12.Een Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie (stemming)
  10.13.Europa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU (stemming)
  10.14.Tenuitvoerlegging van de verordening gewasbeschermingsmiddelen (stemming)
  10.15.Uiteenlopende kwaliteit van producten op de interne markt (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 15.Samenstelling commissies en delegaties
 16.Uitgebreide interpellaties (debat)
 17.Ingekomen stukken
 18.Besluiten inzake bepaalde documenten
 19.Verzoekschriften
 20.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 21.Rooster van de volgende vergaderingen
 22.Sluiting van de vergadering
 23.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (204 kb)
11/12/2018 16:13
  Presentielijst (59 kb)
19/02/2019 08:40
 
Notulen (83 kb)
11/12/2018 16:13
  Presentielijst (11 kb)
19/02/2019 08:40
  Uitslag van de stemming (35 kb)
31/12/2018 17:26
  Hoofdelijke stemming (76 kb)
22/12/2018 03:46
 
Notulen (302 kb)
11/12/2018 16:13
  Presentielijst (69 kb)
19/02/2019 08:40
  Uitslag van de stemming (538 kb)
31/12/2018 17:26
  Hoofdelijke stemming (1185 kb)
22/12/2018 03:46
Laatst bijgewerkt op: 11 december 2018Juridische mededeling - Privacybeleid