Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 13 września 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Pożary w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE (złożone projekty rezolucji)
 3.Groźba zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich(złożone projekty rezolucji)
 4.Wykonanie rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin (debata)
  4.1.Uganda, aresztowanie posłów opozycji
  4.2.Mjanma/Birma, w szczególności sprawa dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo
  4.3.Kambodża, w szczególności sprawa Kem Sokhy
 5.Podwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku (debata)
 6.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  6.1.Uganda, aresztowanie posłów opozycji
  6.2.Mjanma/Birma, w szczególności sprawa dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo
  6.3.Kambodża, w szczególności sprawa Kem Sokhy
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Przemówienie premiera Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii Zorana Zaeva
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Głosowanie
  10.1.Uganda, aresztowanie posłów opozycji (głosowanie)
  10.2.Mjanma/Birma, w szczególności sprawa dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo (głosowanie)
  10.3.Kambodża, w szczególności sprawa Kem Sokhy (głosowanie)
  10.4.Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Albanią * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.5.Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodny przepływ takich danych ***I (głosowanie)
  10.6.Jednolity portal cyfrowy ***I (głosowanie)
  10.7.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) ***I
  10.8.Pożary w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE (głosowanie)
  10.9.Groźba zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich (głosowanie)
  10.10.Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym (głosowanie)
  10.11.Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów (głosowanie)
  10.12.Europejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (głosowanie)
  10.13.Europa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE (głosowanie)
  10.14.Wykonanie rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin (głosowanie)
  10.15.Podwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Skład komisji i delegacji
 16.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
 17.Składanie dokumentów
 18.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 19.Petycje
 20.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 21.Kalendarz następnych posiedzeń
 22.Zamknięcie posiedzenia
 23.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (204 kb)
11/12/2018 16:13
 Lista obecności (59 kb)
19/02/2019 08:40
    Głosowanie imienne (968 kb)
12/02/2019 11:30
 
 
Protokół (84 kb)
11/12/2018 16:13
 Lista obecności (11 kb)
19/02/2019 08:40
 Wyniki głosowania (48 kb)
31/12/2018 17:26
 Głosowanie imienne (76 kb)
22/12/2018 03:46
 
 
Protokół (305 kb)
11/12/2018 16:13
 Lista obecności (70 kb)
19/02/2019 08:40
 Wyniki głosowania (539 kb)
31/12/2018 17:26
 Głosowanie imienne (1189 kb)
22/12/2018 03:46
 
Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności