Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 13 września 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Pożary w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE (złożone projekty rezolucji)
 3.Groźba zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich(złożone projekty rezolucji)
 4.Wykonanie rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin (debata)
  4.1.Uganda, aresztowanie posłów opozycji
  4.2.Mjanma/Birma, w szczególności sprawa dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo
  4.3.Kambodża, w szczególności sprawa Kem Sokhy
 5.Podwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku (debata)
 6.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  6.1.Uganda, aresztowanie posłów opozycji
  6.2.Mjanma/Birma, w szczególności sprawa dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo
  6.3.Kambodża, w szczególności sprawa Kem Sokhy
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Przemówienie premiera Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii Zorana Zaeva
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Głosowanie
  10.1.Uganda, aresztowanie posłów opozycji (głosowanie)
  10.2.Mjanma/Birma, w szczególności sprawa dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo (głosowanie)
  10.3.Kambodża, w szczególności sprawa Kem Sokhy (głosowanie)
  10.4.Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Albanią * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.5.Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodny przepływ takich danych ***I (głosowanie)
  10.6.Jednolity portal cyfrowy ***I (głosowanie)
  10.7.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) ***I
  10.8.Pożary w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE (głosowanie)
  10.9.Groźba zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich (głosowanie)
  10.10.Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym (głosowanie)
  10.11.Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów (głosowanie)
  10.12.Europejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (głosowanie)
  10.13.Europa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE (głosowanie)
  10.14.Wykonanie rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin (głosowanie)
  10.15.Podwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Skład komisji i delegacji
 16.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
 17.Składanie dokumentów
 18.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 19.Petycje
 20.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 21.Kalendarz następnych posiedzeń
 22.Zamknięcie posiedzenia
 23.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (204 kb) Lista obecności (59 kb)    Głosowanie imienne (968 kb) 
 
Protokół (84 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (48 kb) Głosowanie imienne (76 kb) 
 
Protokół (305 kb) Lista obecności (70 kb) Wyniki głosowania (539 kb) Głosowanie imienne (1189 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności