Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 13. septembra 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Požiare v meste Mati v regióne Atika (Grécko) v júli 2018 a reakcia EÚ (predložené návrhy uznesení)
 3.Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (predložené návrhy uznesení)
 4.Vykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín (rozprava)
  4.1.Uganda, zatknutie opozičných poslancov
  4.2.Mjanmarsko, najmä prípad novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo
  4.3.Kambodža, najmä prípad Kema Sokhu
 5.Dvojaká kvalita výrobkov na jednotnom trhu (rozprava)
 6.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  6.1.Uganda, zatknutie opozičných poslancov
  6.2.Mjanmarsko, najmä prípad novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo
  6.3.Kambodža, najmä prípad Kema Sokhu
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Prejav Zorana Zaeva, predsedu vlády Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Hlasovanie
  10.1.Uganda, zatknutie opozičných poslancov (hlasovanie)
  10.2.Mjanmarsko, najmä prípad novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo (hlasovanie)
  10.3.Kambodža, najmä prípad Kema Sokhu (hlasovanie)
  10.4.Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Albánskom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.5.Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a voľný pohyb takýchto údajov ***I (hlasovanie)
  10.6.Jednotná digitálna brána ***I (hlasovanie)
  10.7.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) ***I
  10.8.Požiare v meste Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcia EÚ (hlasovanie)
  10.9.Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (hlasovanie)
  10.10.Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve (hlasovanie)
  10.11.Možnosti na riešenie prepojenia medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa chemických látok, výrobkov a odpadu (hlasovanie)
  10.12.Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (hlasovanie)
  10.13.Európa v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ (hlasovanie)
  10.14.Vykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín (hlasovanie)
  10.15.Dvojaká kvalita výrobkov na jednotnom trhu (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Pokračovanie rokovania
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Zloženie výborov a delegácií
 16.Väčšie interpelácie (rozprava)
 17.Predloženie dokumentov
 18.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 19.Petície
 20.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 21.Termíny nasledujúcich rokovaní
 22.Skončenie rokovania
 23.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (202 kb) Prezenčná listina (59 kb)    Hlasovania podľa mien (968 kb) 
 
Zápisnica (85 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovaní (35 kb) Hlasovania podľa mien (76 kb) 
 
Zápisnica (301 kb) Prezenčná listina (70 kb) Výsledky hlasovaní (546 kb) Hlasovania podľa mien (1190 kb) 
Posledná úprava: 11. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia