Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 13 september 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (ingivna resolutionsförslag)
 3.Hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (ingivna resolutionsförslag)
 4.Genomförandet av förordningen om växtskyddsmedel (debatt)
  
4.1.Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen
  
4.2.Burma/Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo
  
4.3.Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha
 5.Olika kvalitet på produkter på den inre marknaden (debatt)
 6.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
6.1.Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen
  
6.2.Burma/Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo
  
6.3.Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Tal av Zoran Zaev, f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens premiärminister
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Omröstning
  
10.1.Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen (omröstning)
  
10.2.Burma/Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo (omröstning)
  
10.3.Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha (omröstning)
  
10.4.Avtal om samarbete mellan Eurojust och Albanien * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.5.Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och det fria flödet av sådana uppgifter ***I (omröstning)
  
10.6.Gemensam digital ingång ***I (omröstning)
  
10.7.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo) ***I
  
10.8.Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (omröstning)
  
10.9.Hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (omröstning)
  
10.10.En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (omröstning)
  
10.11.Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall (omröstning)
  
10.12.En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens (omröstning)
  
10.13.Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU (omröstning)
  
10.14.Genomförandet av förordningen om växtskyddsmedel (omröstning)
  
10.15.Olika kvalitet på produkter på den inre marknaden (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Utskottens och delegationernas sammansättning
 16.Större interpellationer (debatt)
 17.Inkomna dokument
 18.Beslut om vissa dokument
 19.Framställningar
 20.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod
 22.Avslutande av sammanträdet
 23.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (206 kb) Närvarolista (59 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (968 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (34 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (76 kb) 
 
Protokoll (295 kb) Närvarolista (70 kb) Omröstningsresultat (537 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1187 kb) 
Senaste uppdatering: 11 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy