Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 327kWORD 91k
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Οι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η αντίδραση της ΕΕ(προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Εφαρμογή του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (συζήτηση)
 5.Προϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά (συζήτηση)
 6.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
6.1.Ουγκάντα, σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης
  
6.2.Μιανμάρ και συγκεκριμένα η υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo
  
6.3.Καμπότζη και συγκεκριμένα η υπόθεση Kem Sokha
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Ομιλία Zoran Zaev, Πρωθυπουργού της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  
10.1.Ουγκάντα, σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης (ψηφοφορία)
  
10.2.Μιανμάρ και συγκεκριμένα η υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo (ψηφοφορία)
  
10.3.Καμπότζη και συγκεκριμένα η υπόθεση Kem Sokha (ψηφοφορία)
  
10.4.Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Eurojust και Αλβανίας * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.5.Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ***I (ψηφοφορία)
  
10.6.Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης ***I (ψηφοφορία)
  
10.7.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) ***I
  
10.8.Οι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η αντίδραση της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
10.9.Απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (ψηφοφορία)
  
10.10.Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία (ψηφοφορία)
  
10.11.Επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (ψηφοφορία)
  
10.12.Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» (ψηφοφορία)
  
10.13.Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ (ψηφοφορία)
  
10.14.Εφαρμογή του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ψηφοφορία)
  
10.15.Προϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 15.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 16.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 17.Κατάθεση εγγράφων
 18.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 19.Αναφορές
 20.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 21.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 23.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Οι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η αντίδραση της ΕΕ(προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Οι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η αντίδραση της ΕΕ (2018/2847(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 (σημείο 23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.9.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Νότης Μαριάς και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2018 στο Μάτι Αττικής και την ανταπόκριση της ΕΕ (2018/2847(RSP)) (B8-0388/2018

—    Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2018 στο Μάτι Αττικής και την αντίδραση της ΕΕ (2018/2847(RSP)) (B8-0390/2018

—   Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και την αντίδραση της ΕΕ (2018/2847(RSP)) (B8-0391/2018

—   Νίκος Ανδρουλάκης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και την αντίδραση της ΕΕ (2018/2847(RSP)) (B8-0392/2018

—   Σοφία Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Νικόλαος Χουντής, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas και Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και την αντίδραση της ΕΕ (2018/2847(RSP)) (B8-0393/2018

—   Μαρία Σπυράκη, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Γεώργιος Κύρτσος, Lambert van Nistelrooij, Θεόδωρος Ζαγοράκης και Elisabetta Gardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2018 στο Μάτι Αττικής και την απάντηση της ΕΕ (2018/2847(RSP)) (B8-0394/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 10.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2018.


3. Απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (2018/2849(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την απειλή της κατεδάφισης του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor και Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato και Laura Agea, σχετικά με την απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018

—   Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την απειλή της κατεδάφισης του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018

—   Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων βεδουίνικων χωριών (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund και Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018

—   Νεοκλής Συλικιώτης, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Τάκης Χατζηγεωργίου, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez και Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 10.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2018.


4. Εφαρμογή του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα [2017/2128(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Ο Pavel Poc παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Peter Jahr (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI).

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Mairead McGuinness, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Karin Kadenbach, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Huitema, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Molly Scott Cato, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Angélique Delahaye, Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Molly Scott Cato, Eleonora Forenza, Anthea McIntyre και Thomas Waitz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Maria Grapini και Mairead McGuinness, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Thomas Waitz.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Pavel Poc.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2018.


5. Προϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τα προϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά [2018/2008(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Η Olga Sehnalová παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Biljana Borzan (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI).

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Momchil Nekov (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Ivan Štefanec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Danti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Andreas Schwab, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eric Andrieu, Angel Dzhambazki, Filiz Hyusmenova, Bronis Ropė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Christel Schaldemose, Inese Vaidere, Eva Maydell και Theodor Dumitru Stolojan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Norbert Erdős, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Γεώργιος Επιτήδειος, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Mihai Ţurcanu και Franc Bogovič.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Olga Sehnalová.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2018.


6. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2018)


6.1. Ουγκάντα, σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018 (2018/2840(RSP))

Οι Charles Tannock, Maria Heubuch, Cécile Kashetu Kyenge, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Zeller και Marietje Schaake παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Brando Benifei, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jacques Colombier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Pavel Svoboda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2018.


6.2. Μιανμάρ και συγκεκριμένα η υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Οι Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly και Urmas Paet παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri και Goffredo Maria Bettini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2018.


6.3. Καμπότζη και συγκεκριμένα η υπόθεση Kem Sokha

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP))

Οι Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský και Petras Auštrevičius παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Csaba Sógor, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Angelo Ciocca, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk και Ignazio Corrao.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2018.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.39 εν αναμονή της ομιλίας του Zoran Zaev, Πρωθυπουργού της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

7. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 11.49.


8. Ομιλία Zoran Zaev, Πρωθυπουργού της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Ο Zoran Zaev, Πρωθυπουργός της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, εκφωνεί ομιλία.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.10 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος


9. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.14.


10. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


10.1. Ουγκάντα, σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 και B8-0378/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0364/2018

(αντικαθιστά τις B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 και B8-0378/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Soraya Post και Norbert Neuser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić και Pirkko Ruohonen-Lerner, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—    Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli και Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Pascal Durand, Maria Heubuch και Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0344)


10.2. Μιανμάρ και συγκεκριμένα η υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 και B8-0382/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0371/2018

(αντικαθιστά τις B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 και B8-0382/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Soraya Post και Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil και Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Barbara Spinelli και Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun και Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0345)

Παρέμβαση

Mark Demesmaeker, πριν την ψηφοφορία επί της κοινής πρότασης ψηφίσματος.


10.3. Καμπότζη και συγκεκριμένα η υπόθεση Kem Sokha (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018 και B8-0377/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0366/2018

(αντικαθιστά τις B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0375/2018 και B8-0377/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Soraya Post και David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun και Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0346)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0373/2018 καταπίπτει.)


10.4. Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Eurojust και Αλβανίας * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Αλβανίας [08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0347)


10.5. Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ και ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0348)


10.6. Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης με σκοπό την παροχή πληροφοριών, διαδικασιών και υπηρεσιών υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0349)


10.7. Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) ***I

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Παρέμβαση

Tanja Fajon (Εισηγήτρια) πριν την ψηφοφορία.


10.8. Οι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η αντίδραση της ΕΕ (ψηφοφορία)

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις13 Σεπτεμβρίου 2018 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2018)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 και B8-0394/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0388/2018

(αντικαθιστά τις B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 και B8-0394/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Μαρία Σπυράκη, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Γεώργιος Κύρτσος, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη και Θεόδωρος Ζαγοράκης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Νίκος Ανδρουλάκης, Εύα Καϊλή, Μιλτιάδης Κύρκος, Γιώργος Γραμματικάκης, Δημήτρης Παπαδάκης, Constanze Krehl και Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Ruža Tomašić και Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Σοφία Σακοράφα, Νικόλαος Χουντής, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Davor Škrlec εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Piernicola Pedicini και Rosa D’Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0350)


10.9. Απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (ψηφοφορία)

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2018)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 και B8-0389/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0384/2018

(αντικαθιστά τις B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 και B8-0389/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund και Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Σοφία Σακοράφα, Νεοκλής Συλικιώτης και Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Tamás Meszerics και Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato και Laura Agea.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0351)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0383/2018 και B8-0386/2018 καταπίπτουν.)


10.10. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία [2018/2035(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0352)


10.11. Επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0363/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατέθεσε η επιτροπή ENVI)

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0353)


10.12. Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» [2017/2254(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0354)


10.13. Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ [2017/2257(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0355)


10.14. Εφαρμογή του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα [2017/2128(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Pavel Poc (A8-0268/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0356)


10.15. Προϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τα προϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά [2018/2008(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0357)


11. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Cornelia Ernst - A8-0313/2017
Seán Kelly

Έκθεση Marlene Mizzi - A8-0054/2018
Jasenko Selimovic και Lucy Anderson

Έκθεση Mark Demesmaeker - A8-0262/2018
Michaela Šojdrová, Miapetra Kumpula-Natri, Urszula Krupa και Stanislav Polčák

Έκθεση Karin Kadenbach - A8-0257/2018
Urszula Krupa και Anna Záborská

Έκθεση István Ujhelyi - A8-0241/2018
Seán Kelly

Έκθεση Pavel Poc - A8-0268/2018
Michaela Šojdrová και Bolesław G. Piecha

Έκθεση Olga Sehnalová - A8-0267/2018
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová και Monika Smolková.


12. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.52.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος


13. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


14. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


15. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας PPE, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους διορισμούς:

επιτροπή TRAN: Innoncenzo Leontini

Αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Innoncenzo Leontini

Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση: Innoncenzo Leontini

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Mercosur : Innoncenzo Leontini


16. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)

Αναγνώριση της Ημέρας της Ευρώπης ως δημόσιας αργίας, με σκοπό την προώθηση των αξιών της ΕΕ

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (G-000006/2018) του Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Αναγνώριση της Ημέρας της Ευρώπης ως δημόσιας αργίας, με σκοπό την προώθηση των αξιών της ΕΕ (B8-0038/2018)

Ο Ivan Jakovčić αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andrejs Mamikins, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, André Elissen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινήσεις εν συνεχεία της παρέμβασης του André Elissen), André Elissen για να διευκρινήσει την παρέμβασή του και Seán Kelly επί της διαδικασίας (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινήσεις).

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4 του γενικού προϋπολογισμού για το 2018, που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά την προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

BUDG, EMPL, PECH

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση από την Πορτογαλία – EGF/2018/002PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας και την κατάργηση της οδηγίας 2000/84/ΕΚ (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI

2) από τους βουλευτές, οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έρευνα για τη νόσο του Alzheimer (B8-0307/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με κέντρα πρώτης υποδοχής στη Βόρεια Αφρική (B8-0312/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Ivan Jakovčić και Jozo Radoš. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις (B8-0340/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καθιέρωση ένδειξης χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη (ΓΔ) για τα τρόφιμα στην Ευρώπη (B8-0342/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σήμα «κατασκευασμένο στην Ευρώπη» (B8-0343/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

EMPL

- Ivan Jakovčić και Jozo Radoš. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον ρόλο της τοπικής παραγωγής τροφίμων στη μείωση των εκπομπών CO2 (B8-0344/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία του τομέα ελαιοκαλλιέργειας της επαρχίας Treviso (B8-0345/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υγιέστερη χρήση των έξυπνων τηλεφώνων (B8-0346/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάταξη του αμερικανικού αστακού στα χωροκατακτητικά είδη (B8-0347/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

INTA

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στήριξη των μακροχρόνια ανέργων με σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας (B8-0348/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Μαρία Σπυράκη. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αποκατάσταση καταστροφών στην Ελλάδα από πλημμύρες και πυρκαγιές (B8-0349/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής στην εποχή του διαδικτύου των πραγμάτων (B8-0350/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ITRE


18. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 6ης Σεπτεμβρίου 2018)

επιτροπή ITRE

- Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (2018/2222(INI))

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 5ης Ιουλίου 2018)

επιτροπή JURI

- Αντιπροσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
(γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού) TRAN)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 6ης Σεπτεμβρίου 2018)

επιτροπή IMCO

- Προαγωγή της δικαιοσύνης και της διαφάνειας για την επιχειρηματική χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
(γνωμοδότηση: ITRE, TRAN, JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή ITRE

- Εκ νέου χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
(γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού) CULT, JURI (άρθρο 104 του Κανονισμού), LIBE)

επιτροπή JURI

- Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
(γνωμοδότηση: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού) AFCO, PETI)

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπές JURI, INTA

- Πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης (2018/2094(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFCO
γνωμοδότηση: INTA, CONT, ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού), AGRI, JURI

επιτροπή FEMM

- Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (2018/2160(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFET
γνωμοδότηση: FEMM

επιτροπή DEVE

- Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI
γνωμοδότηση: DEVE, ENVI, IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπές FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, ITRE, CONT, INTA, TRAN

- Ενδιάμεση έκθεση για το ΠΔΠ 2021-2027 - Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας (2018/0166R(APP))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG
γνωμοδότηση: AFET, DEVE, INTA, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

επιτροπή AFCO

- Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (2017/0333R(APP))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG, ECON
γνωμοδότηση: CONT, AFCO

επιτροπή JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και την τροποποίηση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

Εκθέσεις που περιέχουν μη νομοθετικές προτάσεις ψηφίσματος για μία διαδικασία έγκρισης (άρθρο 99, παράγραφος 2 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της κοινοποίησης της Διάσκεψης των Προέδρων των επιτροπών της 3 Ιουλίου 2018)

επιτροπή INTA

- Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με την τροποποίηση των πρωτοκόλλων 1 και 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου (2018/0256M(NLE) - 2018/0256(NLE))

(γνωμοδότηση: AFET, AGRI, PECH)

- Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, αφετέρου (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(γνωμοδότηση: ENVI, TRAN)

Αλλαγή τίτλων

Επιτροπή BUDG

- Νέος τίτλος της ενδιάμεσης έκθεσης 2018/0166R (APP) : "Ενδιάμεση έκθεση για το ΠΔΠ 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας"

Τροποποίηση του Κανονισμού (άρθρο 227 του Κανονισμού)

επιτροπή AFCO

- Τροποποιήσεις του Κανονισμού που επηρεάζουν τα κεφάλαια 1 και 4 του τίτλου I, το κεφάλαιο 3 του τίτλου V, τα κεφάλαια 4 και 5 του τίτλου VII, το κεφάλαιο 1 του τίτλου VIII, τον τίτλο XII, τον τίτλο XIV και το παράρτημα II (2018/2170(REG))


19. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού, έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2018

(*) Απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 0529/2018)· (*) (αριθ. 0530/2018)· Benjamin Rzepka (αριθ. 0531/2018)· Dean Bauwens (αριθ. 0532/2018)· (*) (αριθ. 0533/2018)· Nicoleta Apetrei (αριθ. 0534/2018)· (*) (αριθ. 0535/2018)· Dieter Wunderwald (αριθ. 0536/2018)· (*) (αριθ. 0537/2018)· (*) (αριθ. 0538/2018)· (*) (αριθ. 0539/2018)· (*) (αριθ. 0540/2018)· (*) (αριθ. 0541/2018)· (*) (αριθ. 0542/2018)· Jānis Brukšteins (αριθ. 0543/2018)· Andrea Carvalho De Oliveira (αριθ. 0544/2018)· Beata Cimoch (αριθ. 0545/2018)· Daniela Peters (αριθ. 0546/2018)· (*) (αριθ. 0547/2018)· (*) (αριθ. 0548/2018)· Raimonds Lejnieks-puķe (Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (αριθ. 0549/2018)· (*) (αριθ. 0550/2018)· (*) (αριθ. 0551/2018)· (*) (αριθ. 0552/2018)· (*) (αριθ. 0553/2018)· (*) (αριθ. 0554/2018)· Daniela Peters (αριθ. 0555/2018)· Philippe Garcia (αριθ. 0556/2018)· Francesc Josep Casellas Van Brouwershaven (αριθ. 0557/2018)· Jānis Kuzins (αριθ. 0558/2018)· (*) (αριθ. 0559/2018)· Alberto Cirio (αριθ. 0560/2018)· (*) (αριθ. 0561/2018)· (*) (αριθ. 0562/2018)· (*) (αριθ. 0563/2018)· Jack Hennessey (αριθ. 0564/2018)· Belisa Godinho (αριθ. 0565/2018)· Patricia Graham (αριθ. 0566/2018)· Ángel Martínez Rodríguez (αριθ. 0567/2018)· (*) (αριθ. 0568/2018)· (*) (αριθ. 0569/2018)· (*) (αριθ. 0570/2018)· (*) (αριθ. 0571/2018)· (*) (αριθ. 0572/2018)· (*) (αριθ. 0573/2018)· Philippe Garcia (αριθ. 0574/2018)· (*) (αριθ. 0575/2018)· (*) (αριθ. 0576/2018)· (*) (αριθ. 0577/2018)· Daniela Peters (αριθ. 0578/2018)· (*) (αριθ. 0579/2018)· Athanasios Kikinis (Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος [ΔΟΕ]) (αριθ. 0580/2018)· (*) (αριθ. 0581/2018)· Susanto Lugiman (αριθ. 0582/2018)· (*) (αριθ. 0583/2018)· João Diniz De Oliveira (αριθ. 0584/2018)· (*) (αριθ. 0585/2018)· Beate Holzleitner (αριθ. 0586/2018)· María Pilar Barriendos Clavero (αριθ. 0587/2018)· Fotis Batzios (αριθ. 0588/2018)· María Isabel Núñez Vera (αριθ. 0589/2018)· Nuria Naveira Vidal (αριθ. 0590/2018)· Philippe Bravo (αριθ. 0591/2018)· (*) (αριθ. 0592/2018)· (*) (αριθ. 0593/2018)· Hartmut Backhaus (αριθ. 0594/2018)· Joannis Papanastasiou (αριθ. 0595/2018)· (*) (αριθ. 0596/2018)· (*) (αριθ. 0597/2018)· Rosangela Sviercoski (αριθ. 0598/2018)· Yu Tan (αριθ. 0599/2018)· Nicolò De Bigontina (αριθ. 0600/2018)· Marco Bava (αριθ. 0601/2018)· Marco Deplano (αριθ. 0602/2018)· Pierpaolo Volpe (αριθ. 0603/2018)· (*) (αριθ. 0604/2018)· Ada Stallone (αριθ. 0605/2018)· Milena Dimitrova (αριθ. 0606/2018)· (*) (αριθ. 0607/2018)· (*) (αριθ. 0608/2018)· Tsetska Khadzhigeorgieva (αριθ. 0609/2018)· Marinella Colombo (αριθ. 0610/2018)· Ismael Sánchez Castillo (αριθ. 0611/2018)· (*) (αριθ. 0612/2018)· (*) (αριθ. 0613/2018)· (*) (αριθ. 0614/2018)· Wolfgang Gerber (αριθ. 0615/2018)· (*) (αριθ. 0616/2018)· Luis Rodríguez (αριθ. 0617/2018)· (*) (αριθ. 0618/2018)· Vanessa Fraga Argüelles (αριθ. 0619/2018)· (*) (αριθ. 0620/2018)· (*) (αριθ. 0621/2018)· (*) (αριθ. 0622/2018)· (*) (αριθ. 0623/2018)· (*) (αριθ. 0624/2018)· (*) (αριθ. 0625/2018)· Günther Hildebrand (αριθ. 0626/2018)· Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (αριθ. 0627/2018)· (*) (αριθ. 0628/2018)· (*) (αριθ. 0629/2018)· (*) (αριθ. 0630/2018)· Sreeram Kumar (αριθ. 0631/2018)· José Carmelo García Pérez (αριθ. 0632/2018)· (*) (αριθ. 0633/2018)· (*) (αριθ. 0634/2018)· (*) (αριθ. 0635/2018)· Friedrich Baessmann (αριθ. 0636/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0637/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0638/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0639/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0640/2018)· (*) (αριθ. 0641/2018)· (*) (αριθ. 0642/2018)· (*) (αριθ. 0643/2018)· (*) (αριθ. 0644/2018)· Tomasz Pysz (αριθ. 0645/2018)· Pierpaolo Volpe (αριθ. 0646/2018)· (*) (αριθ. 0647/2018)· (*) (αριθ. 0648/2018)· Manuel Parras Rosa (αριθ. 0649/2018)· (*) (αριθ. 0650/2018)· (*) (αριθ. 0651/2018)· (*) (αριθ. 0652/2018)· (*) (αριθ. 0653/2018)· Fotios Batzios (αριθ. 0654/2018)· Evangelos Tsiompanidis (αριθ. 0655/2018)· Emilio Vincioni (αριθ. 0656/2018)· (*) (αριθ. 0657/2018)· Jacek Sierpiński (αριθ. 0658/2018)· Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (αριθ. 0659/2018)· (*) (αριθ. 0660/2018)· Matias Eduardo Diaz Crescitelli (αριθ. 0661/2018)· (*) (αριθ. 0662/2018)· Francoise Côte (αριθ. 0663/2018)· Leif Lundgren (αριθ. 0664/2018)· Marco Bazzoni (αριθ. 0665/2018)· Kai Herlemann (αριθ. 0666/2018)· Jonathan Tennant (αριθ. 0667/2018)· (*) (αριθ. 0668/2018)· (*) (αριθ. 0669/2018)· (*) (αριθ. 0670/2018)· (*) (αριθ. 0671/2018)· Dan Chitu (αριθ. 0672/2018)· Cătălin Mateescu (αριθ. 0673/2018)· (*) (αριθ. 0674/2018)· (*) (αριθ. 0675/2018)· Daniela Peters (αριθ. 0676/2018)· (*) (αριθ. 0677/2018)· Frauke Sybille Georgeworm (αριθ. 0678/2018)· (*) (αριθ. 0679/2018)· (*) (αριθ. 0680/2018)· Juan Ignacio Leiva Márquez (αριθ. 0681/2018)· (*) (αριθ. 0682/2018)· Niko Haxhiu (αριθ. 0683/2018)· (*) (αριθ. 0684/2018)· Gianpaolo Dattena (αριθ. 0685/2018)· Kiril Kolomanov (αριθ. 0686/2018)· Manuel Lubary Martínez (αριθ. 0687/2018)· (*) (αριθ. 0688/2018)· (*) (αριθ. 0689/2018)· Lucian Săuleanu (αριθ. 0690/2018)· Milena Dimitrova (αριθ. 0691/2018)· Catalina Cerdà Pons (αριθ. 0692/2018)· (*) (αριθ. 0693/2018)· Massimiliano Caputo (αριθ. 0694/2018)· (*) (αριθ. 0695/2018)· (*) (αριθ. 0696/2018)· (*) (αριθ. 0697/2018)· (*) (αριθ. 0698/2018)· (*) (αριθ. 0699/2018)· (*) (αριθ. 0700/2018).

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 15 του Κανονισμού, τις αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν κατοικούν ούτε έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος.


20. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


21. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από την 1η Οκτωβρίου 2018 έως τις 4 Οκτωβρίου 2018.


22. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 15.37.


23. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Τελευταία ενημέρωση: 11 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου