Index 
Jegyzőkönyv
PDF 304kWORD 83k
2018. szeptember 13., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A 2018. júliusi tüzek Görögország Attika régiójában, Matiban, és az EU válasza (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.Khan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélye (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 4.A növényvédő szerekről szóló rendelet végrehajtása (vita)
 5.Az egységes piacon belül forgalmazott termékek eltérő minősége (vita)
 6.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  6.1.Uganda, ellenzéki parlamenti képviselők letartóztatása
  6.2.Mianmar, nevezetesen Va Lon és Kjaw Szo O újságírók ügye
  6.3.Kambodzsa, nevezetesen Kem Sokha ügye
 7.Az ülés folytatása
 8.Zoran Zaev, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság miniszterelnöke beszéde
 9.Az ülés folytatása
 10.Szavazások órája
  10.1.Uganda, ellenzéki parlamenti képviselők letartóztatása (szavazás)
  10.2.Mianmar, nevezetesen Va Lon és Kjaw Szo O újságírók ügye (szavazás)
  10.3.Kambodzsa, nevezetesen Kem Sokha ügye (szavazás)
  10.4.Az Eurojust és Albánia közötti együttműködési megállapodás * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  10.5.Az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelme és az ilyen adatok szabad áramlása ***I (szavazás)
  10.6.Egységes digitális kapu ***I (szavazás)
  10.7.Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása (Koszovó) ***I
  10.8.A 2018. júliusi tüzek Görögország Attika régiójában, Matiban, és az EU válasza (szavazás)
  10.9.Khan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélye (szavazás)
  10.10.A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia (szavazás)
  10.11.A vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei (szavazás)
  10.12.Az antimikrobiális rezisztencia leküzdése érdekében kialakított egységes egészségügyi megközelítésre vonatkozó európai cselekvési terv (szavazás)
  10.13.Európa mozgásban: az uniós mobilitás jövője (szavazás)
  10.14.A növényvédő szerekről szóló rendelet végrehajtása (szavazás)
  10.15.Az egységes piacon belül forgalmazott termékek eltérő minősége (szavazás)
 11.A szavazáshoz fűzött indokolások
 12.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 13.Az ülés folytatása
 14.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 15.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 16.Nagyobb interpellációk (vita)
 17.Dokumentumok benyújtása
 18.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 19.Petíciók
 20.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 21.A következő ülések időpontja
 22.Az ülés berekesztése
 23.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.30-kor nyitják meg.


2. A 2018. júliusi tüzek Görögország Attika régiójában, Matiban, és az EU válasza (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A 2018. júliusi tüzek Görögország Attika régiójában, Matiban, és az EU válasza (2018/2847(RSP))

A vita időpontja: 2018. szeptember 10. (2018.9.10-i jegyzőkönyv, 23. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Notis Maria és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében, a görögországi Attika régióban lévő Mátiban 2018 júliusában bekövetkezett tüzekről és az EU válaszáról (2018/2847(RSP)) (B8-0388/2018);

—   Matthijs van Miltenburg, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a görögországi Attika régióban lévő Mátiban 2018 júliusában bekövetkezett tüzekről és az EU válaszáról (2018/2847(RSP)) (B8-0390/2018);

—   Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a görögországi Attika régióban lévő Mátiban 2018 júliusában bekövetkezett tüzekről és az EU válaszáról (2018/2847(RSP)) (B8-0391/2018);

—   Nikos Androulakis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a görögországi Attika régióban lévő Mátiban 2018 júliusában bekövetkezett tüzekről és az EU válaszáról (2018/2847(RSP)) (B8-0392/2018);

—   Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas és Lola Sánchez Caldentey, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a görögországi Attika régióban lévő Mátiban 2018 júliusában bekövetkezett tüzekről és az EU válaszáról (2018/2847(RSP)) (B8-0393/2018);

—   Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis és Elisabetta Gardini, a PPE képviselőcsoport nevében, a görögországi Attika régióban lévő Mátiban 2018 júliusában bekövetkezett tüzekről és az EU válaszáról (2018/2847(RSP)) (B8-0394/2018).

Szavazás: 2018.9.13-i jegyzőkönyv, 10.8. pont .


3. Khan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélye (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Khan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélye (2018/2849(RSP))

A vita időpontja: 2018. szeptember 11. (2018.9.11-i jegyzőkönyv, 19. pont )

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Khan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélyéről (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018);

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor és Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato és Laura Agea, Khan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélyéről (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018);

—   Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Khan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélyéről (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018);

—   Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Khan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélyéről (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund és Linda McAvan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Khan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélyéről (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez és Sofia Sakorafa, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Khan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélyéről (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Szavazás: 2018.9.13-i jegyzőkönyv, 10.9. pont .


4. A növényvédő szerekről szóló rendelet végrehajtása (vita)

Jelentés a növényvédő szerekről szóló 1107/2009/EK rendelet végrehajtásáról [2017/2128(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Pavel Poc előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Peter Jahr (az AGRI bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja).

Felszólal: Mairead McGuinness, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Karin Kadenbach, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jan Huitema, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Molly Scott Cato, Martin Häusling, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Angélique Delahaye, Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Molly Scott Cato, Eleonora Forenza, Anthea McIntyre és Thomas Waitz.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Grapini és Mairead McGuinness, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Thomas Waitz.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis és Pavel Poc.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.9.13-i jegyzőkönyv, 10.14. pont .


5. Az egységes piacon belül forgalmazott termékek eltérő minősége (vita)

Jelentés az egységes piacon belül forgalmazott termékek eltérő minőségéről [2018/2008(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Olga Sehnalová előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Biljana Borzan (az ENVI bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja).

Felszólal: Momchil Nekov (az AGRI bizottság véleményének előadója), Ivan Štefanec, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Danti, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marco Zullo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független, Andreas Schwab, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eric Andrieu, Angel Dzhambazki, Filiz Hyusmenova, Bronis Ropė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Christel Schaldemose, Inese Vaidere, Eva Maydell és Theodor Dumitru Stolojan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Norbert Erdős, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Mihai Ţurcanu és Franc Bogovič.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis és Olga Sehnalová.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.9.13-i jegyzőkönyv, 10.15. pont .


6. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2018.9.12-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


6.1. Uganda, ellenzéki parlamenti képviselők letartóztatása

Állásfoglalási indítványok: B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018 (2018/2840(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Cécile Kashetu Kyenge, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Zeller és Marietje Schaake előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Brando Benifei, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Jacques Colombier, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Pavel Svoboda.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.9.13-i jegyzőkönyv, 10.1. pont .


6.2. Mianmar, nevezetesen Va Lon és Kjaw Szo O újságírók ügye

Állásfoglalási indítványok: B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly és Urmas Paet előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Neena Gill, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri és Goffredo Maria Bettini.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.9.13-i jegyzőkönyv, 10.2. pont .


6.3. Kambodzsa, nevezetesen Kem Sokha ügye

Állásfoglalási indítványok: B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP))

Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský és Petras Auštrevičius előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Csaba Sógor, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Julie Ward, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ramon Tremosa i Balcells, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Angelo Ciocca, a(z) ENF képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk és Ignazio Corrao.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.9.13-i jegyzőkönyv, 10.3. pont .

(Az ülést 11.39-kor Zoran Zaev, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság miniszterelnöke felszólalására várva felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

7. Az ülés folytatása

Az ülés 11.49-kor folytatódik.


8. Zoran Zaev, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság miniszterelnöke beszéde

Zoran Zaev, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság miniszterelnöke beszédet mond.

(Az ülést 12.10--kor a szavazások kezdetéig felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök


9. Az ülés folytatása

Az ülés 12.14-kor folytatódik.


10. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


10.1. Uganda, ellenzéki parlamenti képviselők letartóztatása (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 és B8-0378/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0364/2018

(amely a B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 és B8-0378/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Soraya Post és Norbert Neuser, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić és Pirkko Ruohonen-Lerner, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—    Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli és Miguel Urbán Crespo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Pascal Durand, Maria Heubuch és Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini és Fabio Massimo Castaldo, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0344)


10.2. Mianmar, nevezetesen Va Lon és Kjaw Szo O újságírók ügye (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 és B8-0382/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0371/2018

(amely a B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 és B8-0382/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Soraya Post és Neena Gill, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil és Jana Žitňanská, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli és Miguel Urbán Crespo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun és Pascal Durand, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0345)

Felszólalás

Mark Demesmaeker, a szavazás előtt, a közös állásfoglalási indítványról.


10.3. Kambodzsa, nevezetesen Kem Sokha ügye (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018 és B8-0377/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0366/2018

(amely a B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0375/2018 és B8-0377/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Soraya Post és David Martin, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner és Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun és Pascal Durand, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0346)

(A B8-0373/2018 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


10.4. Az Eurojust és Albánia közötti együttműködési megállapodás * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Eurojust és Albánia közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötését jóváhagyó tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

TANÁCSI VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0347)


10.5. Az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelme és az ilyen adatok szabad áramlása ***I (szavazás)

Jelentés az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS és A BIZOTTSÁG NYILATKOZATAI

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0348)


10.6. Egységes digitális kapu ***I (szavazás)

Jelentés az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális portál létrehozásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0349)


10.7. Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása (Koszovó) ***I

Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (Koszovó) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

HATÁROZAT INTÉZMÉNYKÖZI TÁRGYALÁSOK MEGNYITÁSÁRÓL

Felszólalás

Tanja Fajon (előadó) a szavazás előtt.


10.8. A 2018. júliusi tüzek Görögország Attika régiójában, Matiban, és az EU válasza (szavazás)

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2018. szeptember 13. (2018.9.13-i jegyzőkönyv, 2. pont)

Állásfoglalási indítványok: B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 és B8-0394/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0388/2018

(amely a B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 és B8-0394/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi és Theodoros Zagorakis, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl és Miriam Dalli, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Ruža Tomašić és Notis Marias, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Matthijs van Miltenburg, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels és Gabriele Zimmer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Davor Škrlec a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Piernicola Pedicini és Rosa D’Amato, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0350)


10.9. Khan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélye (szavazás)

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2018. szeptember 13. (2018.9.13-i jegyzőkönyv, 3. pont)

Állásfoglalási indítványok: B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 és B8-0389/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0384/2018

(amely a B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 és B8-0389/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund és Linda McAvan, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Ivo Vajgl, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis és Takis Hadjigeorgiou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Tamás Meszerics és Margrete Auken, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato és Laura Agea.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0351)

(A B8-0383/2018 és B8-0386/2018 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


10.10. A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia (szavazás)

Jelentés a műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégiáról [2018/2035(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0352)


10.11. A vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei (szavazás)

Állásfoglalási indítvány: B8-0363/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta az ENVI bizottság)

Elfogadva. (P8_TA(2018)0353)


10.12. Az antimikrobiális rezisztencia leküzdése érdekében kialakított egységes egészségügyi megközelítésre vonatkozó európai cselekvési terv (szavazás)

Jelentés az antimikrobiális rezisztencia leküzdése érdekében kialakított egységes egészségügyi megközelítésre vonatkozó európai cselekvési tervről [2017/2254(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0354)


10.13. Európa mozgásban: az uniós mobilitás jövője (szavazás)

Jelentés a mozgásban lévő Európáról és az uniós mobilitás jövőjéről [2017/2257(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0355)


10.14. A növényvédő szerekről szóló rendelet végrehajtása (szavazás)

Jelentés a növényvédő szerekről szóló 1107/2009/EK rendelet végrehajtásáról [2017/2128(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Pavel Poc (A8-0268/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0356)


10.15. Az egységes piacon belül forgalmazott termékek eltérő minősége (szavazás)

Jelentés az egységes piacon belül forgalmazott termékek eltérő minőségéről [2018/2008(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0357)


11. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Cornelia Ernst-jelentés – A8-0313/2017
Seán Kelly

Marlene Mizzi-jelentés – A8-0054/2018
Jasenko Selimovic és Lucy Anderson

Mark Demesmaeker-jelentés – A8-0262/2018
Michaela Šojdrová, Miapetra Kumpula-Natri, Urszula Krupa és Stanislav Polčák

Karin Kadenbach-jelentés – A8-0257/2018
Urszula Krupa és Anna Záborská

Ujhelyi István-jelentés – A8-0241/2018
Seán Kelly

Pavel Poc-jelentés – A8-0268/2018
Michaela Šojdrová és Bolesław G. Piecha

Olga Sehnalová-jelentés – A8-0267/2018
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová és Monika Smolková.


12. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 12.52-kor felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök


13. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


14. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


15. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a(z) PPE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

TRAN bizottság: Innoncenzo Leontini

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Innoncenzo Leontini

Az Európai Unió–Latin-Amerika Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Innoncenzo Leontini

A Mercosur országokkal ápolt kapcsolatokért felelős küldöttség: Innoncenzo Leontini


16. Nagyobb interpellációk (vita)

Az Európa-nap munkaszüneti nappá nyilvánítása az EU értékeinek népszerűsítése céljából

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpelláció és vita (G-000006/2018), Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az Európa-nap munkaszüneti nappá nyilvánítása az EU értékeinek népszerűsítése céljából (B8-0038/2018)

Ivan Jakovčić kifejti a kérdést.

Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Andrejs Mamikins, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, André Elissen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić (az elnök André Elissen felszólalását követően pontosít), André Elissen egyértelműsíti felszólalását és Seán Kelly egy napirendi kérdéssel (az elnök pontosít).

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis.

A vitát berekesztik.


17. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- 4. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2018. évi általános költségvetéshez, amely az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevételéről szóló javaslatot kíséri (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

REGI

- Javaslat az 1303/2013/EU rendeletnek a 2021–2023-as évekre vonatkozó éves előfinanszírozás szintjének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

REGI

vélemény:

BUDG, EMPL, PECH

- Javaslat Portugália „EGF/2018/002PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel” referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

EMPL, REGI

- Javaslat az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről és a 2000/84/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

TRAN

vélemény:

ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány az Alzheimer-kórral kapcsolatos kutatásról (B8-0307/2018)

utalva

illetékes:

ENVI

- Nicola Caputo. Állásfoglalási indítvány az észak-afrikai migrációs csomópontokról (B8-0312/2018)

utalva

illetékes:

LIBE

- Ivan Jakovčić és Jozo Radoš. Állásfoglalási indítvány a városi légszennyezés elleni küzdelemről (B8-0340/2018)

utalva

illetékes:

ENVI

- Nicola Caputo. Állásfoglalási indítvány az alacsony glikémiás index szimbólumának bevezetéséről az élelmiszereken Európában (B8-0342/2018)

utalva

illetékes:

ENVI

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány az „európai termék” címkéről (B8-0343/2018)

utalva

illetékes:

IMCO

vélemény:

EMPL

- Ivan Jakovčić és Jozo Radoš. Állásfoglalási indítvány a helyi élelmiszeripari termelésnek a CO2-kibocsátás csökkentésében betöltött szerepéről (B8-0344/2018)

utalva

illetékes:

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a Treviso környéki olajbogyó-ágazat védelméről (B8-0345/2018)

utalva

illetékes:

AGRI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az okostelefonok biztonságosabb használatáról (B8-0346/2018)

utalva

illetékes:

ENVI

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány az amerikai homár invazív fajként való besorolásáról (B8-0347/2018)

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

INTA

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a tartósan munkanélküli személyek munkaerőpiaci visszailleszkedésének támogatásáról (B8-0348/2018)

utalva

illetékes:

EMPL

- Maria Spyraki. Állásfoglalási indítvány a görögországi áradások és tűzvészek okozta károk helyreállításáról (B8-0349/2018)

utalva

illetékes:

REGI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a magánéletről a tárgyak internete korában (B8-0350/2018)

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

ITRE


18. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 52. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. szeptember 6-i határozatát követően)

ITRE bizottság

- Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (2018/2222(INI))

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. július 5-i határozatát követően)

JURI bizottság

- A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
(vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke) TRAN)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. szeptember 6-i határozatát követően)

IMCO bizottság

- Az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdítása (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
(vélemény: ITRE, TRAN, JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke))

ITRE bizottság

- A közszféra információinak további felhasználása (átdolgozás) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
(vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)CULT, JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke), LIBE)

JURI bizottság

- Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelme (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
(vélemény: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE (az eljárási szabályzat 54. cikke) AFCO, PETI)

Bizottságok felkérésének módosítása (az eljárási szabályzat 53. cikke)

JURI, INTA bizottság

- Az Európa jövőjéről szóló vita helyzete (2018/2094(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: AFCO
vélemény: INTA, CONT, ECON (az eljárási szabályzat 54. cikke), AGRI, JURI

FEMM bizottság

- Az arab tavasz után: a Közel-Kelet és Észak-Afrika jövője (2018/2160(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: AFET
vélemény: FEMM

DEVE bizottság

- Az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI
vélemény: DEVE, ENVI, IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, ITRE, CONT, INTA, TRAN bizottság

- Időközi jelentés a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről - A Parlament álláspontja a megállapodás érdekében (2018/0166R(APP))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG
vélemény: AFET, DEVE, INTA, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

AFCO bizottság

- Az Európai Valutaalap létrehozása (2017/0333R(APP))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG, ECON
vélemény: CONT, AFCO

JURI bizottság

- Javaslat az egészségügyi technológiaértékelésről és a 2011/24/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)

Nem jogalkotási állásfoglalási indítványt tartalmazó jelentések egyetértési eljárásban (az eljárási szabályzat 99. cikkének (2) bekezdése)

(A bizottságok Elnökök Értekezlete általi, 2018. július 3-i értesítését követően)

INTA bizottság

- Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt 1. és 4. jegyzőkönyv módosításáról szóló, egyrészről az Európai Unió, másrészről a Marokkói Királyság közötti levélváltás formájában létrejött megállapodás (2018/0256M(NLE) - 2018/0256(NLE))
(vélemény: AFET, AGRI, PECH)

- A Tanács határozata az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- A Tanács határozata az Európai Unió és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(vélemény: ENVI, TRAN)

Címváltozás

BUDG bizottság

- A 2018/0166R (APP) időközi jelentés új címe: „Időközi jelentés a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről - A Parlament álláspontja a megállapodás érdekében”

Az eljárási szabályzat módosítása (az eljárási szabályzat 227. cikke)

AFCO bizottság

- Az eljárási szabályzatnak az I. cím . 1. és 4. fejezetét, az V. cím 3. fejezetét, a VII. cím 4. és 5. fejezetét, a VIII. cím 1. fejezetét, a XII. és a XIV. címet, valamint a II. mellékletet érintő módosítása (2018/2170(REG))


19. Petíciók

A lent jelzett időpontban nyilvántartásba vett alábbi petíciókat az eljárási szabályzat 215. cikke (9) és (10) bekezdésének megfelelően az illetékes bizottsághoz utalták:

2018. szeptember 7

(*) titkos név

(*) (0529/2018); (*) (0530/2018); Benjamin Rzepka (0531/2018); Dean Bauwens (0532/2018); (*) (0533/2018); Nicoleta Apetrei (0534/2018); (*) (0535/2018); Dieter Wunderwald (0536/2018); (*) (0537/2018); (*) (0538/2018); (*) (0539/2018); (*) (0540/2018); (*) (0541/2018); (*) (0542/2018); Jānis Brukšteins (0543/2018); Andrea Carvalho De Oliveira (0544/2018); Beata Cimoch (0545/2018); Daniela Peters (0546/2018); (*) (0547/2018); (*) (0548/2018); Raimonds Lejnieks-puķe (Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (0549/2018); (*) (0550/2018); (*) (0551/2018); (*) (0552/2018); (*) (0553/2018); (*) (0554/2018); Daniela Peters (0555/2018); Philippe Garcia (0556/2018); Francesc Josep Casellas Van Brouwershaven (0557/2018); Jānis Kuzins (0558/2018); (*) (0559/2018); Alberto Cirio (0560/2018); (*) (0561/2018); (*) (0562/2018); (*) (0563/2018); Jack Hennessey (0564/2018); Belisa Godinho (0565/2018); Patricia Graham (0566/2018); Ángel Martínez Rodríguez(0567/2018); (*) (0568/2018); (*) (0569/2018); (*) (0570/2018); (*) (0571/2018); (*) (0572/2018); (*) (0573/2018); Philippe Garcia (0574/2018); (*) (0575/2018); (*) (0576/2018); (*) (0577/2018); Daniela Peters (0578/2018); (*) (0579/2018); Athanasios Kikinis (Διδασκαλικη Ομοσπονδια Ελλαδοσ [ΔΟΕ]) (0580/2018); (*) (0581/2018); Susanto Lugiman (0582/2018); (*) (0583/2018); João Diniz De Oliveira (0584/2018); (*) (0585/2018); Beate Holzleitner (0586/2018); María Pilar Barriendos Clavero(0587/2018); Fotis Batzios (0588/2018); María Isabel Núñez Vera(0589/2018); Nuria Naveira Vidal (0590/2018); Philippe Bravo (0591/2018); (*) (0592/2018); (*) (0593/2018); Hartmut Backhaus (0594/2018); Joannis Papanastasiou (0595/2018); (*) (0596/2018); (*) (0597/2018); Rosangela Sviercoski (0598/2018); Yu Tan (0599/2018); Nicolò De Bigontina (0600/2018); Marco Bava (0601/2018); Marco Deplano (0602/2018); Pierpaolo Volpe (0603/2018); (*) (0604/2018); Ada Stallone (0605/2018); Milena Dimitrova (0606/2018); (*) (0607/2018); (*) (0608/2018); Tsetska Khadzhigeorgieva (0609/2018); Marinella Colombo (0610/2018); Ismael Sánchez Castillo (0611/2018); (*) (0612/2018); (*) (0613/2018); (*) (0614/2018); Wolfgang Gerber (0615/2018); (*) (0616/2018); Luis Rodríguez(0617/2018); (*) (0618/2018); Vanessa Fraga Argüelles (0619/2018); (*) (0620/2018); (*) (0621/2018); (*) (0622/2018); (*) (0623/2018); (*) (0624/2018); (*) (0625/2018); Günther Hildebrand (0626/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (0627/2018); (*) (0628/2018); (*) (0629/2018); (*) (0630/2018); Sreeram Kumar (0631/2018); José Carmelo García Pérez (0632/2018); (*) (0633/2018); (*) (0634/2018); (*) (0635/2018); Friedrich Baessmann (0636/2018); Jens Genzer (0637/2018); Jens Genzer (0638/2018); Jens Genzer (0639/2018); Jens Genzer (0640/2018); (*) (0641/2018); (*) (0642/2018); (*) (0643/2018); (*) (0644/2018); Tomasz Pysz (0645/2018); Pierpaolo Volpe (0646/2018); (*) (0647/2018); (*) (0648/2018); Manuel Parras Rosa (0649/2018); (*) (0650/2018); (*) (0651/2018); (*) (0652/2018); (*) (0653/2018); Fotios Batzios (0654/2018); Evangelos Tsiompanidis (0655/2018); Emilio Vincioni (0656/2018); (*) (0657/2018); Jacek Sierpiński (0658/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (0659/2018); (*) (0660/2018); Matias Eduardo Diaz Crescitelli (0661/2018); (*) (0662/2018); Francoise Côte (0663/2018); Leif Lundgren (0664/2018); Marco Bazzoni (0665/2018); Kai Herlemann (0666/2018); Jonathan Tennant (0667/2018); (*) (0668/2018); (*) (0669/2018); (*) (0670/2018); (*) (0671/2018); Dan Chitu (0672/2018); Cătălin Mateescu (0673/2018); (*) (0674/2018); (*) (0675/2018); Daniela Peters (0676/2018); (*) (0677/2018); Frauke Sybille Georgeworm (0678/2018); (*) (0679/2018); (*) (0680/2018); Juan Ignacio Leiva Márquez(0681/2018); (*) (0682/2018); Niko Haxhiu (0683/2018); (*) (0684/2018); Gianpaolo Dattena (0685/2018); Kiril Kolomanov (0686/2018); Manuel Lubary Martínez (0687/2018); (*) (0688/2018); (*) (0689/2018); Lucian Săuleanu (0690/2018); Milena Dimitrova (0691/2018); Catalina Cerdà Pons (0692/2018); (*) (0693/2018); Massimiliano Caputo (0694/2018); (*) (0695/2018); (*) (0696/2018); (*) (0697/2018); (*) (0698/2018); (*) (0699/2018); (*) (0700/2018).

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 215. cikkének (15) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2018. szeptember 6-án/én továbbította az illetékes bizottságnak azokat a petíciókat, amelyeket olyan természetes, illetve jogi személyek nyújtottak be az Európai Parlamentnek, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel sem rendelkeznek.


20. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 192. cikke (3) bekezdésének megfelelően a mai ülésnap jegyzőkönyvét a következő ülésnap megkezdésekor terjesztik jóváhagyás végett a Parlament elé.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


21. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2018. október 12018. október 4.


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 15.37-kor berekesztik.


23. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Utolsó frissítés: 2018. december 11.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat