Index 
Proces-verbal
PDF 301kWORD 84k
Joi, 13 septembrie 2018 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Amenințarea de demolare a Khan al-Ahmar și a altor sate beduine (propuneri de rezoluție depuse)
 4.Punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele fitosanitare (dezbatere)
 5.Diferențele de calitate dintre produsele de pe piața unică (dezbatere)
 6.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  
6.1.Uganda, arestarea parlamentarilor din opoziție
  
6.2.Myanmar, în special cazul jurnaliștilor Wa Lone și Kyaw Soe Oo
  
6.3.Cambodgia, în special cazul lui Kem Sokha
 7.Reluarea ședinței
 8.Discursul lui Zoran Zaev, prim-ministrul fostei Republici iugoslave a Macedoniei
 9.Reluarea ședinței
 10.Votare
  
10.1.Uganda, arestarea parlamentarilor din opoziție (vot)
  
10.2.Myanmar, în special cazul jurnaliștilor Wa Lone și Kyaw Soe Oo (vot)
  
10.3.Cambodgia, în special cazul lui Kem Sokha (vot)
  
10.4.Aprobarea încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Albania * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.5.Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date ***I (vot)
  
10.6.Portalul digital unic ***I (vot)
  
10.7.Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo) ***I
  
10.8.Incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE (vot)
  
10.9.Amenințarea de demolare a Khan al-Ahmar și a altor sate beduine (vot)
  
10.10.O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară (vot)
  
10.11.Opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile (vot)
  
10.12.Un plan de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (vot)
  
10.13.Europa în mișcare: o agendă pentru viitorul mobilității în UE (vot)
  
10.14.Punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele fitosanitare (vot)
  
10.15.Diferențele de calitate dintre produsele de pe piața unică (vot)
 11.Explicații privind votul
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 13.Reluarea ședinței
 14.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 15.Componența comisiilor și delegațiilor
 16.Interpelări majore (dezbatere)
 17.Depunere de documente
 18.Decizii privind anumite documente
 19.Petiții
 20.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 21.Calendarul următoarelor ședințe
 22.Ridicarea ședinței
 23.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.30.


2. Incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE (propuneri de rezoluție depuse)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE (2018/2847(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 10 septembrie 2018 (punctul 23 al PV din 10.9.2018).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Notis Maria și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, referitoare la incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia și răspunsul UE (2018/2847(RSP)) (B8-0388/2018);

—   Matthijs van Miltenburg, în numele Grupului ALDE, referitoare la incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia și răspunsul UE (2018/2847(RSP)) (B8-0390/2018);

—   Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE (2018/2847(RSP)) (B8-0391/2018);

—   Nikos Androulakis, în numele Grupului S&D, referitoare la incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia și răspunsul UE (2018/2847(RSP)) (B8-0392/2018);

—   Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas și Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia și răspunsul UE (2018/2847(RSP)) (B8-0393/2018);

—   Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis și Elisabetta Gardini, în numele Grupului PPE referitoare la incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE (2018/2847(RSP)) (B8-0394/2018).

Vot: punctul 10.8 al PV din 13.9.2018.


3. Amenințarea de demolare a Khan al-Ahmar și a altor sate beduine (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Amenințarea de demolare a Khan al-Ahmar și a altor sate beduine (2018/2849(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 11 septembrie 2018 (punctul 19 al PV din 11.9.2018).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, referitoare la amenințarea cu demolarea satului Khan al-Ahmar și a altor sate locuite de beduini (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018);

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato și Laura Agea, referitoare la amenințarea de demolare a satului Khan al-Ahmar și a altor sate de beduini (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018);

—   Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, referitoare la amenințarea cu demolarea satului Khan al-Ahmar și a altor sate locuite de beduini (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018);

—   Charles Tannock, în numele Grupului ECR, referitoare la amenințarea de demolare a satului Khan al-Ahmar și a altor sate de beduini (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund și Linda McAvan, în numele Grupului S&D, referitoare la amenințarea de demolare a satului Khan al-Ahmar și a altor sate de beduini (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez et Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la amenințarea de demolare a satului Khan al-Ahmar și a altor sate de beduini (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Vot: punctul 10.9 al PV din 13.9.2018.


4. Punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele fitosanitare (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind produsele fitosanitare [2017/2128(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Pavel Poc și-a prezentat raportul.

A intervenit Peter Jahr (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI).

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit: Mairead McGuinness, în numele Grupului PPE, Karin Kadenbach, în numele Grupului S&D, Jan Huitema, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Molly Scott Cato, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Mireille D'Ornano, în numele Grupului EFDD, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, Angélique Delahaye, Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Molly Scott Cato, Eleonora Forenza, Anthea McIntyre și Thomas Waitz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Grapini și Mairead McGuinness, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Thomas Waitz.

Au intervenit: Vytenis Povilas Andriukaitis și Pavel Poc.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.14 al PV din 13.9.2018.


5. Diferențele de calitate dintre produsele de pe piața unică (dezbatere)

Raport referitor la diferențele de calitate ce caracterizează unele produse de pe piața unică [2018/2008(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Olga Sehnalová și-a prezentat raportul.

A intervenit Biljana Borzan (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI).

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit: Momchil Nekov (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Ivan Štefanec, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Danti, în numele Grupului S&D, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Dobromir Sośnierz, neafiliat, Andreas Schwab, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eric Andrieu, Angel Dzhambazki, Filiz Hyusmenova, Bronis Ropė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Christel Schaldemose, Inese Vaidere, Eva Maydell și Theodor Dumitru Stolojan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Norbert Erdős, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Mihai Ţurcanu și Franc Bogovič.

Au intervenit: Vytenis Povilas Andriukaitis și Olga Sehnalová.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.15 al PV din 13.9.2018.


6. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 12.9.2018.)


6.1. Uganda, arestarea parlamentarilor din opoziție

Propuneri de rezoluții B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018 (2018/2840(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Cécile Kashetu Kyenge, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Zeller și Marietje Schaake au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Brando Benifei, în numele Grupului S&D, și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Jacques Colombier, în numele Grupului ENF, și Pavel Svoboda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly și Doru-Claudian Frunzulică.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.1 al PV din 13.9.2018.


6.2. Myanmar, în special cazul jurnaliștilor Wa Lone și Kyaw Soe Oo

Propuneri de rezoluții B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly și Urmas Paet au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Neena Gill, în numele Grupului S&D, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri și Goffredo Maria Bettini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria și Doru-Claudian Frunzulică.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.2 al PV din 13.9.2018.


6.3. Cambodgia, în special cazul lui Kem Sokha

Propuneri de rezoluții B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP))

Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský și Petras Auštrevičius au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Csaba Sógor, în numele Grupului PPE, Julie Ward, în numele Grupului S&D, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, și Angelo Ciocca, în numele Grupului ENF.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk și Ignazio Corrao.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.3 al PV din 13.9.2018.

(Ședința a fost suspendată la 11.39, în așteptarea discursului lui Zoran Zaev, prim-ministrul fostei Republici iugoslave a Macedoniei.)


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

7. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 11.49.


8. Discursul lui Zoran Zaev, prim-ministrul fostei Republici iugoslave a Macedoniei

Zoran Zaev, prim-ministrul fostei Republici iugoslave a Macedoniei, a ținut un discurs.

(Ședința a fost suspendată la 12.10 în așteptarea votului.)

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă


9. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.14.


10. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


10.1. Uganda, arestarea parlamentarilor din opoziție (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 și B8-0378/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0364/2018

(care înlocuiește B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 și B8-0378/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post și Norbert Neuser, în numele Grupului S&D;

—   Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić și Pirkko Ruohonen-Lerner, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—    Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli și Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Pascal Durand, Maria Heubuch și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0344)


10.2. Myanmar, în special cazul jurnaliștilor Wa Lone și Kyaw Soe Oo (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 și B8-0382/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0371/2018

(care înlocuiește B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 și B8-0382/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post și Neena Gill, în numele Grupului S&D;

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil și Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR;

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli și Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun și Pascal Durand, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0345)

Intervenție

Mark Demesmaeker, înaintea votării, cu privire la propunerea comună de rezoluție.


10.3. Cambodgia, în special cazul lui Kem Sokha (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018 și B8-0377/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0366/2018

(care înlocuiește B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0375/2018 și B8-0377/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post și David Martin, în numele Grupului S&D;

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner și Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun și Pascal Durand, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0346)

(Propunerea de rezoluție B8-0373/2018 a devenit caducă.)


10.4. Aprobarea încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Albania * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Albania [08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0347)


10.5. Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU și DECLARAȚII ALE COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2018)0348)


10.6. Portalul digital unic ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui portal digital unic pentru a furniza informații, proceduri, servicii de asistență și soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0349)


10.7. Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo) ***I

Raport Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Intervenție

Tanja Fajon (raportoare) înaintea votului.


10.8. Incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE (vot)

Propuneri de rezoluție anunțate la 13 septembrie 2018 (punctul 2 al PV din 13.9.2018)

Propuneri de rezoluții B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 și B8-0394/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0388/2018

(care înlocuiește B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 și B8-0394/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi și Theodoros Zagorakis, în numele Grupului PPE;

—   Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl și Miriam Dalli, în numele Grupului S&D;

—   Ruža Tomašić și Notis Marias, în numele Grupului ECR;

—   Matthijs van Miltenburg, în numele Grupului ALDE;

—   Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels și Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Davor Škrlec în numele Grupului Verts/ALE;

—   Piernicola Pedicini și Rosa D’Amato, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0350)


10.9. Amenințarea de demolare a Khan al-Ahmar și a altor sate beduine (vot)

Propuneri de rezoluție anunțate la 13 septembrie 2018 (punctul 3 al PV din 13.9.2018)

Propuneri de rezoluții B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 și B8-0389/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0384/2018

(care înlocuiește B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 și B8-0389/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund și Linda McAvan, în numele Grupului S&D;

—   Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE;

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis și Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Tamás Meszerics și Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato și Laura Agea.

Adoptat (P8_TA(2018)0351)

(Propunerile de rezoluții B8-0383/2018 și B8-0386/2018 au devenit caduce.)


10.10. O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară (vot)

Raport referitor la o strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară [2018/2035(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0352)


10.11. Opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile (vot)

Propunere de rezoluție B8-0363/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (depusă de ENVI)

Adoptat (P8_TA(2018)0353)


10.12. Un plan de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (vot)

Raport referitor la planul de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM) [2017/2254(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0354)


10.13. Europa în mișcare: o agendă pentru viitorul mobilității în UE (vot)

Raport referitor la Europa în mișcare: o agendă pentru viitorul mobilității în UE [2017/2257(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0355)


10.14. Punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele fitosanitare (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind produsele fitosanitare [2017/2128(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Pavel Poc (A8-0268/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0356)


10.15. Diferențele de calitate dintre produsele de pe piața unică (vot)

Raport referitor la diferențele de calitate ce caracterizează unele produse de pe piața unică [2018/2008(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0357)


11. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Cornelia Ernst - A8-0313/2017
Seán Kelly

Raport Marlene Mizzi - A8-0054/2018
Jasenko Selimovic, Lucy Anderson

Raport Mark Demesmaeker - A8-0262/2018
Michaela Šojdrová, Miapetra Kumpula-Natri, Urszula Krupa, Stanislav Polčák

Raport Karin Kadenbach - A8-0257/2018
Urszula Krupa, Anna Záborská

Raport István Ujhelyi - A8-0241/2018
Seán Kelly

Raport Pavel Poc - A8-0268/2018
Michaela Šojdrová, Bolesław G. Piecha

Raport Olga Sehnalová - A8-0267/2018
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Monika Smolková.


12. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 12.52.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte


13. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


14. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


15. Componența comisiilor și delegațiilor

La solicitarea Grupului PPE, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

TRAN: Innoncenzo Leontini

Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: Innoncenzo Leontini

Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană: Innoncenzo Leontini

Delegația pentru relațiile cu țările Mercosur: Innoncenzo Leontini


16. Interpelări majore (dezbatere)

Recunoașterea Zilei Europei ca sărbătoare legală menită să promoveze valorile UE

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (G-000006/2018) de Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Comisiei: Recunoașterea Zilei Europei ca sărbătoare legală, în vederea promovării valorilor UE (B8-0038/2018)

Ivan Jakovčić a dezvoltat întrebarea.

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Andrejs Mamikins, în numele Grupului S&D, Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, André Elissen, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić (Președintele a făcut câteva precizări ca urmare a intervenției lui André Elissen), André Elissen pentru a-și clarifica intervenția și Seán Kelly pentru a ridica o problemă de procedură (Președintele a făcut câteva precizări).

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Proiect de buget rectificativ nr. 4 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2018 care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență Bulgariei,Greciei, Lituaniei și Poloniei (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

REGI

aviz :

BUDG, EMPL, PECH

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Portugaliei – EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa articole de îmbrăcăminte (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

aviz :

ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la cercetarea privind boala Alzheimer (B8-0307/2018)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la crearea de centre de triere (hotspots) în Africa de Nord (B8-0312/2018)

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea poluării aerului în orașe (B8-0340/2018)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la introducerea în Europa a unui simbol pentru produsele alimentare cu indice glicemic redus (B8-0342/2018)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la eticheta „produs în Europa” (B8-0343/2018)

retrimis

comisiei competente :

IMCO

aviz :

EMPL

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Propunere de rezoluție referitoare la rolul producției alimentare locale în reducerea emisiilor de CO2 (B8-0344/2018)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea sectorului oleicol din provincia Treviso (B8-0345/2018)

retrimis

comisiei competente :

AGRI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la utilizarea mai sănătoasă a telefoanelor inteligente (B8-0346/2018)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la clasificarea homarului american drept specie invazivă (B8-0347/2018)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

aviz :

INTA

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinirea șomerilor de lungă durată în vederea reintegrării pe piața muncii (B8-0348/2018)

retrimis

comisiei competente :

EMPL

- Maria Spyraki. Propunere de rezoluție referitoare la repararea daunelor cauzate de inundațiile și incendiile din Grecia (B8-0349/2018)

retrimis

comisiei competente :

REGI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la viața privată în era internetului obiectelor (B8-0350/2018)

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

ITRE


18. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 6 septembrie 2018)

ITRE

- Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (2018/2222(INI))

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 5 iulie 2018)

JURI

- Acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
(aviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)TRAN)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 6 septembrie 2018)

IMCO

- Propmovarea corectitudinii și a transparenței pentru utilizatorii comerciali ai serviciilor online de intermediere (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
(aviz: ITRE, TRAN, JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

ITRE

- Reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
(aviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)CULT, JURI (articolul 104 din Regulamentul de procedură), LIBE)

JURI

- Protecția persoanelor care semnalează încălcări ale dreptului UE (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
(aviz: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)AFCO, PETI)

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

JURI, INTA

- Stadiul dezbaterii privind viitorul Europei (2018/2094(INI))
retrimis comisiei competente: AFCO
aviz: INTA, CONT, ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură), AGRI, JURI

FEMM

- Perioada de după „Primăvara arabă”: calea de urmat pentru regiunea MENA (2018/2160(INI))
retrimis comisiei competente: AFET
aviz: FEMM

DEVE

- Practici comerciale neloiale din cadrul relațiilor dintre întreprinderi din lanțul de aprovizionare cu alimente (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
retrimis comisiei competente: AGRI
aviz: DEVE, ENVI, IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, ITRE, CONT, INTA, TRAN

- Raportul intermediar privind cadrul financiar multianual 2021-2027- Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (2018/0166R(APP))
retrimis comisiei competente: BUDG
aviz: AFET, DEVE, INTA, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

AFCO

- Înființarea Fondului monetar european (2017/0333R(APP))
retrimis comisiei competente: BUDG, ECON
aviz: CONT, AFCO

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind evaluarea tehnologiilor medicale și de modificare a Directivei 2011/24/UE (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

Rapoarte conținând propuneri de rezoluție fără caracter legislativ pentru o procedură de aprobare (articolul 99, alineatul 2 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a notificării Conferinței președinților de comisie din 3 iulie 2018)

INTA

- Acord sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc privind modificarea protocoalelor 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte (2018/0256M(NLE) - 2018/0256(NLE))

(aviz: AFET, AGRI, PECH)

- Decizia Consiliului privind încheierea unui acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Singapore (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- Acord de protecție a investițiilor încheiat între UE și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- Decizia Consiliului privind încheierea unui Acord de parteneriat economic între Uniunea Europeană și Japonia (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(aviz: ENVI, TRAN)

Schimbare a titlurilor

BUDG

-Nou titlu al raportului intermediar 2018/0166R (APP) : "Raportul intermediar privind cadrul financiar multianual 2021-2027- Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord "

Modificarea Regulamentului de procedură (articolul 227 din Regulamentul de procedură)

AFCO

- Modificări ale Regulamentului de procedură privind capitolul 1 și 4 de la titlul IV; capitolul 3 de la titlul V; capitolele 4 și 5 de la titlul VII, capitolul 1 de la titlul VII; titlul XII; titlul XIV și anexa II (2018/2170(REG))


19. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general în datele indicate mai jos, în conformitate cu articolul 215 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură, au fost retrimise comisiei competente.

7 septembrie 2018

(*) Nume confidențial

(*) (n° 0529/2018); (*) (n° 0530/2018); Benjamin Rzepka (n° 0531/2018); Dean Bauwens (n° 0532/2018); (*) (n° 0533/2018); Nicoleta Apetrei (n° 0534/2018); (*) (n° 0535/2018); Dieter Wunderwald (n° 0536/2018); (*) (n° 0537/2018); (*) (n° 0538/2018); (*) (n° 0539/2018); (*) (n° 0540/2018); (*) (n° 0541/2018); (*) (n° 0542/2018); Jānis Brukšteins (n° 0543/2018); Andrea Carvalho De Oliveira (n° 0544/2018); Beata Cimoch (n° 0545/2018); Daniela Peters (n° 0546/2018); (*) (n° 0547/2018); (*) (n° 0548/2018); Raimonds Lejnieks-puķe (Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (n° 0549/2018); (*) (n° 0550/2018); (*) (n° 0551/2018); (*) (n° 0552/2018); (*) (n° 0553/2018); (*) (n° 0554/2018); Daniela Peters (n° 0555/2018); Philippe Garcia (n° 0556/2018); Francesc Josep Casellas Van Brouwershaven (n° 0557/2018); Jānis Kuzins (n° 0558/2018); (*) (n° 0559/2018); Alberto Cirio (n° 0560/2018); (*) (n° 0561/2018); (*) (n° 0562/2018); (*) (n° 0563/2018); Jack Hennessey (n° 0564/2018); Belisa Godinho (n° 0565/2018); Patricia Graham (n° 0566/2018); Ángel Martínez Rodríguez (n° 0567/2018); (*) (n° 0568/2018); (*) (n° 0569/2018); (*) (n° 0570/2018); (*) (n° 0571/2018); (*) (n° 0572/2018); (*) (n° 0573/2018); Philippe Garcia (n° 0574/2018); (*) (n° 0575/2018); (*) (n° 0576/2018); (*) (n° 0577/2018); Daniela Peters (n° 0578/2018); (*) (n° 0579/2018); Athanasios Kikinis (Διδασκαλικη Ομοσπονδια Ελλαδοσ [ΔΟΕ]) (n° 0580/2018); (*) (n° 0581/2018); Susanto Lugiman (n° 0582/2018); (*) (n° 0583/2018); João Diniz De Oliveira (n° 0584/2018); (*) (n° 0585/2018); Beate Holzleitner (n° 0586/2018); María Pilar Barriendos Clavero (n° 0587/2018); Fotis Batzios (n° 0588/2018); María Isabel Núñez Vera (n° 0589/2018); Nuria Naveira Vidal (n° 0590/2018); Philippe Bravo (n° 0591/2018); (*) (n° 0592/2018); (*) (n° 0593/2018); Hartmut Backhaus (n° 0594/2018); Joannis Papanastasiou (n° 0595/2018); (*) (n° 0596/2018); (*) (n° 0597/2018); Rosangela Sviercoski (n° 0598/2018); Yu Tan (n° 0599/2018); Nicolò De Bigontina (n° 0600/2018); Marco Bava (n° 0601/2018); Marco Deplano (n° 0602/2018); Pierpaolo Volpe (n° 0603/2018); (*) (n° 0604/2018); Ada Stallone (n° 0605/2018); Milena Dimitrova (n° 0606/2018); (*) (n° 0607/2018); (*) (n° 0608/2018); Tsetska Khadzhigeorgieva (n° 0609/2018); Marinella Colombo (n° 0610/2018); Ismael Sánchez Castillo (n° 0611/2018); (*) (n° 0612/2018); (*) (n° 0613/2018); (*) (n° 0614/2018); Wolfgang Gerber (n° 0615/2018); (*) (n° 0616/2018); Luis Rodríguez (n° 0617/2018); (*) (n° 0618/2018); Vanessa Fraga Argüelles (n° 0619/2018); (*) (n° 0620/2018); (*) (n° 0621/2018); (*) (n° 0622/2018); (*) (n° 0623/2018); (*) (n° 0624/2018); (*) (n° 0625/2018); Günther Hildebrand (n° 0626/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (n° 0627/2018); (*) (n° 0628/2018); (*) (n° 0629/2018); (*) (n° 0630/2018); Sreeram Kumar (n° 0631/2018); José Carmelo García Pérez (n° 0632/2018); (*) (n° 0633/2018); (*) (n° 0634/2018); (*) (n° 0635/2018); Friedrich Baessmann (n° 0636/2018); Jens Genzer (n° 0637/2018); Jens Genzer (n° 0638/2018); Jens Genzer (n° 0639/2018); Jens Genzer (n° 0640/2018); (*) (n° 0641/2018); (*) (n° 0642/2018); (*) (n° 0643/2018); (*) (n° 0644/2018); Tomasz Pysz (n° 0645/2018); Pierpaolo Volpe (n° 0646/2018); (*) (n° 0647/2018); (*) (n° 0648/2018); Manuel Parras Rosa (n° 0649/2018); (*) (n° 0650/2018); (*) (n° 0651/2018); (*) (n° 0652/2018); (*) (n° 0653/2018); Fotios Batzios (n° 0654/2018); Evangelos Tsiompanidis (n° 0655/2018); Emilio Vincioni (n° 0656/2018); (*) (n° 0657/2018); Jacek Sierpiński (n° 0658/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (n° 0659/2018); (*) (n° 0660/2018); Matias Eduardo Diaz Crescitelli (n° 0661/2018); (*) (n° 0662/2018); Francoise Côte (n° 0663/2018); Leif Lundgren (n° 0664/2018); Marco Bazzoni (n° 0665/2018); Kai Herlemann (n° 0666/2018); Jonathan Tennant (n° 0667/2018); (*) (n° 0668/2018); (*) (n° 0669/2018); (*) (n° 0670/2018); (*) (n° 0671/2018); Dan Chitu (n° 0672/2018); Cătălin Mateescu (n° 0673/2018); (*) (n° 0674/2018); (*) (n° 0675/2018); Daniela Peters (n° 0676/2018); (*) (n° 0677/2018); Frauke Sybille Georgeworm (n° 0678/2018); (*) (n° 0679/2018); (*) (n° 0680/2018); Juan Ignacio Leiva Márquez (n° 0681/2018); (*) (n° 0682/2018); Niko Haxhiu (n° 0683/2018); (*) (n° 0684/2018); Gianpaolo Dattena (n° 0685/2018); Kiril Kolomanov (n° 0686/2018); Manuel Lubary Martínez (n° 0687/2018); (*) (n° 0688/2018); (*) (n° 0689/2018); Lucian Săuleanu (n° 0690/2018); Milena Dimitrova (n° 0691/2018); Catalina Cerdà Pons (n° 0692/2018); (*) (n° 0693/2018); Massimiliano Caputo (n° 0694/2018); (*) (n° 0695/2018); (*) (n° 0696/2018); (*) (n° 0697/2018); (*) (n° 0698/2018); (*) (n° 0699/2018); (*) (n° 0700/2018).

Președintele a anunțat că, în conformitate cu articolul 215 alineatul (15) din Regulamentul de procedură, la 6 septembrie 2018, a trimis spre examinare comisiei competente petițiile primite de Parlamentul European, care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nici nu au reședința sau sediul social într-un stat membru.


20. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul ședinței următoare.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


21. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 1 octombrie 2018 și 4 octombrie 2018.


22. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 15.37.


23. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Ultima actualizare: 11 decembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate