Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 1. oktober 2018 - Strasbourg

4. Parlamentets sammensætning

De kompetente tyske myndigheder havde meddelt, at Stefan Gehrold var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Burkhard Balz med virkning fra den 20. september 2018.

Stefan Gehrold deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Seneste opdatering: 23. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik