Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 1. októbra 2018 - Štrasburg

4. Zloženie Parlamentu

Príslušné nemecké úrady oznámili, že Stefan Gehrold bol s účinnosťou od 20. septembra 2018 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Burkharda Balza.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu Stefan Gehrold zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.

Posledná úprava: 23. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia