Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 1 oktober 2018 - Strasbourg

4. Parlamentets sammansättning

De behöriga tyska myndigheterna hade meddelat att Stefan Gehrold utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Burkhard Balz med verkan från och med den 20 september 2018.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Stefan Gehrold, fram till dess att hans behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att han avgett en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy