Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

5. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Cătălin Sorin Ivan δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας S&D με ισχύ από τις 27 Σεπτεμβρίου 2018. Εντάσσεται στους μη εγγεγραμμένους βουλευτές.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου