Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 1 oktober 2018 - Straatsburg

8. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie ECON: Stefan Gehrold in de plaats van Daniel Caspary

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN): Stefan Gehrold

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid