Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 1 octombrie 2018 - Strasbourg

9. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat deciziile Comisiei ECON de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură:

- ECON, pe baza Raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2013/36/UE și 2014/65/UE (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)). Raportor: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- ECON, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 1093/2010 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)). Raportor: Markus Ferber (A8-0296/2018)

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de miezul nopții al zilei de mâine, marți 2 octombrie 2018, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.

Ultima actualizare: 23 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate