Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 1 октомври 2018 г. - Страсбург

10. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 3 октомври 2018 г. следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския mарламент и на Съвета за установяване на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на Регламент (ЕС) № 1288/2013, Регламент (ЕС) № 1293/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС (00047/2018/LEX - C8-0427/2018 - 2017/0102(COD))

- Регламент на Европейския mарламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕС) № 256/2014 относно нотифицирането до Комисията на инвестиционните проекти в областта на енергийната инфраструктура в Европейския съюз (00046/2018/LEX - C8-0426/2018 - 2017/0347(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единна цифрова платформа за предоставяне на достъп до информация, до процедури и до услуги за оказване на помощ и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (00041/2018/LEX - C8-0425/2018 - 2017/0086(COD))

Последно осъвременяване: 23 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност