Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 1. oktoober 2018 - Strasbourg

10. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 3. oktoobril 2018 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse õigusraamistik ning muudetakse määrust (EL) nr 1288/2013, määrust (EL) nr 1293/2013 ja otsust nr 1313/2013/EL (00047/2018/LEX - C8-0427/2018 - 2017/0102(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 256/2014, milles käsitletakse komisjoni teavitamist Euroopa Liidu energeetikataristu investeerimisprojektidest (00046/2018/LEX - C8-0426/2018 - 2017/0347(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühtne digivärav teabele ja menetlustele ning abi- ja probleemilahendamisteenustele juurdepääsu pakkumiseks ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012 (00041/2018/LEX - C8-0425/2018 - 2017/0086(COD))

Viimane päevakajastamine: 23. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika