Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 1 oktober 2018 - Straatsburg

10. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede woensdag 3 oktober 2018 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1288/2013, Verordening (EU) nr. 1293/2013 en Besluit nr. 1313/2013/EU (00047/2018/LEX - C8-0427/2018 - 2017/0102(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EU) nr. 256/2014 inzake de mededeling aan de Commissie van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur binnen de Europese Unie (00046/2018/LEX - C8-0426/2018 - 2017/0347(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (00041/2018/LEX - C8-0425/2018 - 2017/0086(COD))

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid