Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 1 octombrie 2018 - Strasbourg

10. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri, 3 octombrie 2018, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013, a Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE (00047/2018/LEX - C8-0427/2018 - 2017/0102(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 256/2014 privind notificarea către Comisie a proiectelor de investiții în infrastructura energetică din Uniunea Europeană (00046/2018/LEX - C8-0426/2018 - 2017/0347(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui portal digital unic (gateway) pentru a oferi acces la informații, la proceduri și la servicii de asistență și de soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (00041/2018/LEX - C8-0425/2018 - 2017/0086(COD))

Ultima actualizare: 23 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate