Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 1 oktober 2018 - Straatsburg

11. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode van juni 2018 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staat op Europarl.

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van maart 2018 en april 2018 door het Parlement aangenomen resoluties, staan op Europarl.

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid