Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 1. října 2018 - Štrasburk

12. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili tyto otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   (O-000069/2018), kterou pokládá Cecilia Wikström za výbor PETI Radě: Nemožnost občanů uplatňovat své volební právo v EU (B8-0039/2018);

—   (O-000070/2018), kterou pokládá Cecilia Wikström za výbor PETI Komisi: Nemožnost občanů uplatňovat své volební právo v EU (B8-0040/2018);

—   (O-000072/2018), kterou pokládají Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Tanja Fajon za skupinu S&D, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake za skupinu ALDE, a Terry Reintke za skupinu Verts/ALE Komisi: Uplatňování pokynů Rady týkajících se LGBTI ve vztahu k situaci v Čečensku (B8-0401/2018);

—   (O-000074/2018), kterou pokládají Linda McAvan za výbor DEVE, Bernd Lange za výbor INTA, Pier Antonio Panzeri za výbor AFET Komisi (místopředsedkyni, vysoké představitelce): Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva (B8-0402/2018);

—   (O-000075/2018), kterou pokládají Linda McAvan za výbor DEVE, Bernd Lange za výbor INTA, Pier Antonio Panzeri za výbor AFET Komisi: Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva (B8-0403/2018);

—   (O-000078/2018), kterou pokládají Linda McAvan za výbor DEVE, Bernd Lange za výbor INTA, Pier Antonio Panzeri za výbor AFET Radě: Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva (B8-0404/2018);

—   (O-000092/2018), kterou pokládá Eva Kaili za výbor ITRE Komisi: Technologie distribuovaných účetních knih a blockchain: budování důvěry s vynecháním zprostředkovatelů (B8-0405/2018);

—   (O-000095/2018), kterou pokládají Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer Komisi: Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (B8-0410/2018).

Poslední aktualizace: 23. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí