Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 1. oktoober 2018 - Strasbourg

12. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused aruteluga (kodukorra artikkel 128):

—   (O-000069/2018), mille esitas Cecilia Wikström PETI-komisjoni nimel nõukogule: Valimisõigusest ilmajätmine ELis (B8-0039/2018);

—   (O-000070/2018), mille esitas Cecilia Wikström PETI-komisjoni nimel komisjonile: Valimisõigusest ilmajätmine ELis (B8-0040/2018);

—   (O-000072/2018), mille esitasid Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel ja Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi inimesi (LGBTI-inimesi) käsitlevate nõukogu suuniste rakendamine seoses olukorraga Tšetšeenias (B8-0401/2018);

—   (O-000074/2018), mille esitasid Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel, Bernd Lange INTA-komisjoni nimel ja Pier Antonio Panzeri AFET-komisjoni nimel komisjonile (Asepresident / kõrge esindaja): ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas (B8-0402/2018);

—   (O-000075/2018), mille esitasid Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel, Bernd Lange INTA-komisjoni nimel ja Pier Antonio Panzeri AFET-komisjoni nimel komisjonile: ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas (B8-0403/2018);

—   (O-000078/2018), mille esitasid Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel, Bernd Lange INTA-komisjoni nimel ja Pier Antonio Panzeri AFET-komisjoni nimel nõukogule: ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas (B8-0404/2018);

—   (O-000092/2018), mille esitas Eva Kaili ITRE-komisjoni nimel komisjonile: Hajusraamatu tehnoloogiad ja plokiahelad: usalduse suurendamine vahendajatest loobumise abil (B8-0405/2018);

—   (O-000095/2018), mille esitasid Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz ja Josef Weidenholzer komisjonile: Loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamine ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju (B8-0410/2018).

Viimane päevakajastamine: 23. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika