Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. október 1., Hétfő - Strasbourg

12. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi vitával követett szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

—   (O-000069/2018), felteszi: Cecilia Wikström, a PETI bizottság nevében, a Tanácshoz: A szavazati jogtól való megfosztás az EU-ban (B8-0039/2018);

—   (O-000070/2018), felteszi: Cecilia Wikström, a PETI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A szavazati jogtól való megfosztás az EU-ban (B8-0040/2018);

—   (O-000072/2018), felteszi: Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az LMBTI-személyek emberi jogaival kapcsolatos tanácsi iránymutatások végrehajtása a csecsenföldi helyzettel kapcsolatban (B8-0401/2018);

—   (O-000074/2018), felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, Bernd Lange, az INTA bizottság nevében, Pier Antonio Panzeri, az AFET bizottság nevében, a Bizottsághoz (alelnök/főképviselő): Az Unió által a transznacionális vállalatokra az emberi jogokat illetően vonatkozó, kötelező ENSZ-eszközhöz nyújtott hozzájárulás (B8-0402/2018);

—   (O-000075/2018), felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, Bernd Lange, az INTA bizottság nevében, Pier Antonio Panzeri, az AFET bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az Unió által a transznacionális vállalatokra az emberi jogokat illetően vonatkozó, kötelező ENSZ-eszközhöz nyújtott hozzájárulás (B8-0403/2018);

—   (O-000078/2018), felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, Bernd Lange, az INTA bizottság nevében, Pier Antonio Panzeri, az AFET bizottság nevében, a Tanácshoz: Az Unió által a transznacionális vállalatokra az emberi jogokat illetően vonatkozó, kötelező ENSZ-eszközhöz nyújtott hozzájárulás (B8-0404/2018);

—   (O-000092/2018), felteszi: Eva Kaili, az ITRE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Megosztott könyvelési technológiák és a blokkláncok: bizalomépítés a közvetítők kiiktatásával (B8-0405/2018);

—   (O-000095/2018), felteszi: Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer, a Bizottsághoz: Állatjólét, antimikrobiális szerek használata, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásai (B8-0410/2018).

Utolsó frissítés: 2019. január 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat