Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 1. oktobris - Strasbūra

12. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates (Reglamenta 128. pants):

—   (O-000069/2018), kuru uzdeva Cecilia Wikström PETI komitejas vārdā Padomei: Vēlēšanu tiesību atņemšana Eiropas Savienībā (B8-0039/2018);

—   (O-000070/2018), kuru uzdeva Cecilia Wikström PETI komitejas vārdā Komisijai: Vēlēšanu tiesību atņemšana Eiropas Savienībā (B8-0040/2018);

—   (O-000072/2018), kuru uzdeva Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā un Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Padomes LGBTI vadlīniju īstenošana attiecībā uz situāciju Čečenijā (B8-0401/2018);

—   (O-000074/2018), kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā, Bernd Lange INTA komitejas vārdā, Pier Antonio Panzeri AFET komitejas vārdā Komisijai (priekšsēdētāja vietniecei/ augstajai pārstāvei): ES ieguldījums tāda saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē starptautisku korporāciju darbību (B8-0402/2018);

—   (O-000075/2018), kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā, Bernd Lange INTA komitejas vārdā, Pier Antonio Panzeri AFET komitejas vārdā Komisijai: ES ieguldījums tāda saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē starptautisku korporāciju darbību (B8-0403/2018);

—   (O-000078/2018), kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā, Bernd Lange INTA komitejas vārdā, Pier Antonio Panzeri AFET komitejas vārdā Padomei: ES ieguldījums tāda saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē starptautisku korporāciju darbību (B8-0404/2018);

—   (O-000092/2018), kuru uzdeva Eva Kaili ITRE komitejas vārdā Komisijai: Sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija un blokķēde: uzticēšanās veidošana, atsakoties no starpniecības (B8-0405/2018);

—   (O-000095/2018), kuru uzdeva Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer Komisijai: Dzīvnieku labturība, antimikrobiālo līdzekļu lietošana un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekme uz vidi (B8-0410/2018).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 23. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika