Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 1 oktober 2018 - Straatsburg

12. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat zijn op de agenda ingeschreven (artikel 128 van het Reglement):

—   (O-000069/2018) van Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI, aan de Raad: Het ontnemen van stemrecht in de EU (B8-0039/2018);

—   (O-000070/2018) van Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI, aan de Commissie: Het ontnemen van stemrecht in de EU (B8-0040/2018);

—   (O-000072/2018) van Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, en Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Toepassing van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad in het kader van de situatie in Tsjetsjenië (B8-0401/2018);

—   (O-000074/2018) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, Bernd Lange, namens de Commissie INTA, Pier Antonio Panzeri, namens de Commissie AFET, aan de Commissie (vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger): De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot de mensenrechten (B8-0402/2018);

—   (O-000075/2018) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, Bernd Lange, namens de Commissie INTA, Pier Antonio Panzeri, namens de Commissie AFET, aan de Commissie: De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot de mensenrechten (B8-0403/2018);

—   (O-000078/2018) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, Bernd Lange, namens de Commissie INTA, Pier Antonio Panzeri, namens de Commissie AFET, aan de Raad: De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot de mensenrechten (B8-0404/2018);

—   (O-000092/2018) van Eva Kaili, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: "Distributed ledger"-technologieën en blockchains: vertrouwen opbouwen met desintermediatie (B8-0405/2018);

—   (O-000095/2018) van Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer, aan de Commissie: Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële vleeskippenhouderij (B8-0410/2018).

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid