Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 1 octombrie 2018 - Strasbourg

12. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral urmate de o dezbatere (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   (O-000069/2018) adresată de Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, Consiliului: Privarea de drepturi de vot în UE (B8-0039/2018);

—   (O-000070/2018) adresată de Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, Comisiei: Privarea de drepturi de vot în UE (B8-0040/2018);

—   (O-000072/2018) adresată de Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, și Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Comisiei: Punerea în aplicare a Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în legătură cu situația din Cecenia (B8-0401/2018);

—   (O-000074/2018) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Bernd Lange, în numele Comisiei INTA, Pier Antonio Panzeri, în numele Comisiei AFET, Comisiei (Vicepreședintă/Înalta Reprezentantă): Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește drepturile omului (B8-0402/2018);

—   (O-000075/2018) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Bernd Lange, în numele Comisiei INTA, Pier Antonio Panzeri, în numele Comisiei AFET, Comisiei: Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește drepturile omului (B8-0403/2018);

—   (O-000078/2018) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Bernd Lange, în numele Comisiei INTA, Pier Antonio Panzeri, în numele Comisiei AFET, Consiliului: Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește drepturile omului (B8-0404/2018);

—   (O-000092/2018) adresată de Eva Kaili, în numele Comisiei ITRE, Comisiei: Tehnologiile registrelor distribuite și tehnologiile blockchain: consolidarea încrederii prin eliminarea intermedierii (B8-0405/2018);

—   (O-000095/2018) adresată de Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer, Comisiei: Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului (B8-0410/2018).

Ultima actualizare: 23 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate