Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 1. lokakuuta 2018 - Strasbourg

14. Käsittelyjärjestys
CRE

Lokakuun I 2018 istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 628.017/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Maanantai

- S&D-ryhmä on pyytänyt, että esityslistalle otetaan ensimmäiseksi kohdaksi Euroopan parlamentin puhemiehen julkilausuma Khan el-Ahmarin beduiinikylän välittömästä purkamisesta, minkä jälkeen poliittisten ryhmien edustajilla on puheenvuoro.

Puheenvuorot: Eider Gardiazabal Rubial, joka perusteli pyynnön S&D-ryhmän puolesta (puhemies muistutti, että esityslistalle ei voida ottaa Euroopan parlamentin puhemiehen julkilausumaa, mutta parlamentti voi käydä asiasta keskustelun), Cristian Dan Preda, joka vastusti pyyntöä, sekä Neoklis Sylikiotis ja Margrete Auken, jotka kannattivat pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (143 puolesta, 150 vastaan, 19 tyhjää).

- EFDD-ryhmä on pyytänyt, että esityslistalle lisätään toiseksi kohdaksi Soledad Cabezón Ruizin mietinnöstä terveysteknologian arvioinnista (A8-0289/2018) (lopullisen esityslistaluonnoksen 74 kohta) käytävän keskustelun jälkeen keskustelu Sabine Verheyenin ja Petra Kammerevertin mietinnöstä (A8-0192/2017) audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamisesta (lopullisen esityslistaluonnoksen 17 kohta). Tällä hetkellä mietintö on ainoastaan tiistain äänestyksissä.

Puheenvuorot: John Stuart Agnew, joka perusteli pyynnön EFDD-ryhmän puolesta, ja Petra Kammerevert, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (82 puolesta, 216 vastaan, 7 tyhjää).

Tiistai

- GUE/NGL-ryhmä on pyytänyt, että suullisesta kysymyksestä ”EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen” (2018/2763(RSP)) (lopullisen esityslistaluonnoksen 48 kohta) käytävän keskustelun päätteeksi jätetään päätöslauselmaesityksiä, joista äänestetään torstaina.

Lola Sánchez Caldentey käytti puheenvuoron GUE/NGL-ryhmän puolesta ja perusteli pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (154 puolesta, 139 vastaan, 3 tyhjää).

Määräajat ovat seuraavat:

päätöslauselmaesitykset: tiistaina 2. lokakuuta 2018 klo 12.00
tarkistukset päätöslauselmaesityksiin ja yhteiset päätöslauselmaesitykset: keskiviikkona 3. lokakuuta 2018 klo 12.00
tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin: keskiviikkona 3. lokakuuta 2018 klo 13.00
erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta äänestyksiä koskevat pyynnöt: keskiviikkona 3. lokakuuta 2018 klo 19.00.

- ENF-ryhmä on pyytänyt, että iltapäivän esityslistalle otetaan ensimmäiseksi kohdaksi neuvoston ja komission julkilausumat eurooppalaisten yritysten suojelusta Amerikan yhdysvaltojen oikeuden eksterritoriaalisuutta vastaan.

Puheenvuorot: Gilles Lebreton, joka perusteli pyynnön ENF-ryhmän puolesta, ja Javier Nart, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (32 puolesta, 158 vastaan, 42 tyhjää).

- GUE/NGL-ryhmä on pyytänyt, että iltapäivän esityslistalle otetaan kuudenneksi kohdaksi neuvoston ja komission julkilausumat uusfasistisen väkivallan lisääntymisestä Euroopassa. Keskustelun päätteeksi jätetään päätöslauselmaesityksiä, joista äänestetään lokakuun II istuntojaksolla.

Puheenvuorot: Eleonora Forenza, joka perusteli pyynnön GUE/NGL-ryhmän puolesta, ja Bruno Gollnisch, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (141 puolesta, 118 vastaan, 29 tyhjää).

Keskiviikko

- Verts/ALE-ryhmä on pyytänyt, että neuvoston ja komission julkilausumien ”Humanitaarinen hätätilanne Välimerellä: alue- ja paikallisviranomaisten tukeminen” (2018/2854(RSP)) (lopullisen esityslistaluonnoksen 72 kohta) otsikkoa muutetaan seuraavasti ”Humanitaarinen hätätilanne Välimerellä: Aquariuksen tapaus ja tuen merkitys paikallis- ja alueviranomaisille”.

Philippe Lambert käytti puheenvuoron Verts/ALE-ryhmän puolesta ja perusteli pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (133 puolesta, 140 vastaan, 6 tyhjää).

Torstai

- GUE/NGL-ryhmä on pyytänyt, että suullisesta kysymyksestä ”Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset” (2018/2858(RSP)) (lopullisen esityslistaluonnoksen 79 kohta) käytävän keskustelun päätteeksi jätetään päätöslauselmaesityksiä, joista äänestetään lokakuun II istuntojaksolla.

Anja Hazekamp käytti puheenvuoron GUE/NGL-ryhmän puolesta ja perusteli pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (147 puolesta, 113 vastaan, 9 tyhjää).

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Päivitetty viimeksi: 23. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö