Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. október 1., Hétfő - Strasbourg

14. Ügyrend
Szó szerinti jegyzőkönyv

Kiosztották a 2018. októberi I. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 628.017/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Hétfő

- Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a napirend első pontjaként vegyék fel az Európai Parlament elnökének nyilatkozatát Khan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélyéről, melyet a képviselőcsoportok felszólalásainak köre követne.

Felszólal: Eider Gardiazabal Rubial, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet (az elnök emlékeztet, hogy az Európai Parlament elnökének nyilatkozatát nem lehet felvenni a napirendbe, de a gyűlésnek jogában áll megvitatni a szóban forgó kérdést), Cristian Dan Preda a kérelem ellen, Neoklis Sylikiotis és Margrete Auken a kérelem mellett.

Név szerinti szavazással (143 mellette, 150 ellene, 19 tartózkodás) a Parlament elutasítja a kérelmet.

- Az EFDD képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a Soledad Cabezón Ruiz „Egészségügyi technológiaértékelés” című jelentéséről (A8-0289/2018) szóló vitát (a PDOJ 74. pontja) követően, második napirendi pontként következzen a Sabine Verheyen és Petra Kammerevert „Audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtása” című jelentéséről (A8-0192/2017) folytatott vita (a PDOJ 17. pontja). A jelentés jelenleg csak a keddi szavazások órájában szerepel.

Felszólal: John Stuart Agnew, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, és Petra Kammerevert, a kérelem ellen.

Név szerinti szavazással (82 mellette, 216 ellene, 7 tartózkodás) a Parlament elutasítja a kérelmet.

Kedd

- A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy „Az Unió által a transznacionális vállalatokra az emberi jogokat illetően vonatkozó, kötelező ENSZ-eszközhöz nyújtott hozzájárulás” szóbeli választ igénylő kérdésről (2018/2763(RSP)) folytatott vita (a PDOJ 48. pontja) lezárásaként nyújtsanak be állásfoglalási indítványokat, melyekről csütörtökön szavaznának.

Felszólal: Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet.

Név szerinti szavazással (154 mellette, 139 ellene, 3 tartózkodás) a Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Rögzítik a benyújtási határidőket:

állásfoglalásra irányuló indítványok: 2018. október 2., kedd, 12.00
állásfoglalási indítványok módosításai és közös állásfoglalási indítvány: 2018. október 3., szerda, 12.00
közös állásfoglalási indítvány módosításai: 2018. október 3., szerda, 13.00
külön szavazásra és részenkénti szavazásra irányuló kérelmek: 2018. október 3., szerda, 19.00.

- Az ENF képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy délutáni első napirendi pontként következzenek a Tanács és a Bizottság „Az európai vállalkozások védelme az amerikai jog amerikai felségterületen kívüli alkalmazásával szemben” című nyilatkozatai.

Felszólal: Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet és Javier Nart a kérelem ellen.

Név szerinti szavazással (32 mellette, 158 ellene, 42 tartózkodás) a Parlament elutasítja a kérelmet.

- A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a délutáni ülés hatodik napirendi pontjaként következzenek a Tanács és a Bizottság „Az újfasiszta erőszak fokozódása Európában” című nyilatkozatai. A vitát állásfoglalási indítványok benyújtásával zárnák le, melyekről az októberi II. ülésen szavaznának.

Felszólal: Eleonora Forenza, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, és Bruno Gollnisch a kérelem ellen.

Név szerinti szavazással (141 mellette, 118 ellene, 29 tartózkodás) a Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Szerda

- A Verts/ALE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a Tanács és a Bizottság „Humanitárius vészhelyzet a Földközi-tengeren: a helyi és regionális hatóságok támogatása” című nyilatkozatainak (2018/2854(RSP)) (a PDOJ 72. pontja) címét módosítsák a következőre: „Humanitárius vészhelyzet a Földközi-tengeren: az Aquarius esete és a helyi és regionális közhatóságoknak nyújtott támogatás szerepe”.

Felszólal: Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet.

Név szerinti szavazással (133 mellette, 140 ellene, 6 tartózkodás) a Parlament elutasítja a kérelmet.

Csütörtök

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy az „Állatjólét, antimikrobiális szerek használata, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásai” című, szóbeli választ igénylő kérdésről (2018/2858(RSP)) folytatott vita (a PDOJ 79. pontja) lezárásaként nyújtsanak be állásfoglalási indítványokat, melyekről az októberi II. ülésen szavaznának.

Felszólal: Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet.

Név szerinti szavazással (147 mellette, 113 ellene, 9 tartózkodás) a Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Az ügyrendet megállapítják.

Utolsó frissítés: 2019. január 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat