Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2018 m. spalio 1 d. - Strasbūras

14. Darbų programa
CRE

Buvo išdalytas galutinis plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas spalio I 2018 (PE 628.017/PDOJ), kurį buvo pasiūlyta pakeisti taip (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Pirmadienis

- S&D frakcijos prašymas kaip pirmą darbotvarkės punktą įrašyti Europos Parlamento pirmininko pareiškimą dėl pavojaus, kad Khan al-Ahmaro beduinų kaimas netrukus bus griaunamas, po kurio kalbėjo frakcijų atstovai.

Kalbėjo: Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą (pirmininkas priminė, kad Europos Parlamento pirmininko pareiškimo negalima įrašyti į darbotvarkę, tačiau Parlamentas gali nuspręsti šia tema surengti diskusijas), Cristian Dan Preda, jis prašymui prieštaravo, Neoklis Sylikiotis ir Margrete Auken, jie prašymą parėmė.

Vardiniu balsavimu (143 už, 150 prieš, 19 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

- EFDD frakcijos prašymas kaip antrą darbotvarkės punktą po diskusijų dėl Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) pranešimo „Sveikatos technologijų vertinimas“ (galutinio darbotvarkės projekto 74 punktas) diskusijas dėl Sabine Verheyen ir Petra Kammerevert (A8-0192/2017) pranešimo „Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimas“ (galutinio darbotvarkės projekto 17 punktas). Šiuo metu pranešimas įrašytas tik į antradienio balsavimo punktą.

Kalbėjo: John Stuart Agnew EFDD frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, ir Petra Kammerevert ji prašymui prieštaravo.

Vardiniu balsavimu (82 už, 216 prieš, 7 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

Antradienis

- GUE/NGL frakcijos prašymas, kuriuo siekiama užbaigti diskusijas dėl klausimo, į kurį atsakoma žodžiu „ES indėlis rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms“ (2018/2763(RSP)) (galutinio darbotvarkės projekto 48 punktas), pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų, dėl kurių būtų balsuojama ketvirtadienį.

Kalbėjo Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą.

Vardiniu balsavimu (154 už, 139 prieš, 3 susilaikė) Parlamentas prašymą patvirtino.

Nustatyti tokie pateikimo terminai:

pasiūlymai dėl rezoliucijų: 2018 m. spalio 2 d., antradienis, 12.00 val.
pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų: 2018 m. spalio 3 d., trečiadienis, 12.00 val.
bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijos pakeitimai: 2018 m. spalio 3 d., trečiadienis, 13.00 val.
prašymai dėl atskiro balsavimo ir prašymai dėl dalinio balsavimo: 2018 m. spalio 3 d., trečiadienis, 19.00 val.

- ENF frakcijos prašymas kaip pirmą popietinės darbotvarkės punktą įrašyti Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl Europos bendrovių apsaugos nuo Jungtinių Valstijų įstatymų taikymo už jų ribų.

Kalbėjo Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, it Javier Nart jis prašymui prieštaravo.

Vardiniu balsavimu (32 už, 158 prieš, 42 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

- GUE/NGL frakcijos prašymas kaip šeštąjį popietinės darbotvarkės įrašyti Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl didėjančio nepofašistinio smurto Europoje. Diskusijos būtų baigtos pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijos, dėl kurių būtų balsuojama per spalio mėn. II sesiją.

Kalbėjo: Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu, ji prašymą pagrindė, ir Bruno Gollnisch jis prašymui prieštaravo.

Vardiniu balsavimu (141 už, 118 prieš, 29 susilaikė) Parlamentas prašymą patvirtino.

Trečiadienis

- Verts/ALE frakcijos prašymas pakeisti Tarybos ir Komisijos pareiškimo „Ekstremalioji humanitarinė situacija Viduržemio jūroje: parama vietos ir regionų valdžios institucijoms“ (2018/2854(RSP)) (galutinio darbotvarkės projekto 72 punktas) pavadinimą tokiu: „Ekstremalioji humanitarinė situacija Viduržemio jūroje: laivo „Aquarius“ atvejis ir paramos vietos ir regionų valdžios institucijoms vaidmuo“.

Kalbėjo Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, jie pagrindė prašymą.

Vardiniu balsavimu (133 už, 140 prieš, 6 susilaikė), Parlamentas prašymą atmetė.

Ketvirtadienis

- GUE/NGL frakcijos prašymas užbaigti diskusijas dėl klausimo, į kurį atsakoma žodžiu „Gyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudojimas ir pramoninio broilerių auginimo poveikis aplinkai“ (2018/2858(RSP)) (galutinio darbotvarkės projekto 79 punktas),pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijos, dėl kurių būtų balsuojama per spalio mėn. II sesiją.

Kalbėjo Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, ji pagrindė praymą.

Vardiniu balsavimu (147 už, 113 prieš, 9 susilaikė) Parlamentas prašymą patvirtino.

Darbų programa patvirtinta.

Atnaujinta: 2019 m. liepos 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika