Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 1 octombrie 2018 - Strasbourg

14. Ordinea lucrărilor
Stenograma

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din octombrie I 2018 (PE 628.017/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Luni

- Solicitare a Grupului S&D de a se înscrie ca prim punct pe ordinea de zi o declarație a Președintelui Parlamentului European cu privire la „Demolarea iminentă a satului beduin Khan el-Ahmar”, urmată de luări de cuvânt ale reprezentanților grupurilor politice.

Au intervenit: Eider Gardiazabal Rubial, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea (Președintele a reamintit că o declarație a Președintelui Parlamentului European nu poate fi înscrisă pe ordinea de zi, dar că plenul este liber să dezbată subiectul în cauză), Cristian Dan Preda împotriva cererii, Neoklis Sylikiotis și Margrete Auken pentru a susține cererea.

Prin AN (143 pentru, 150 împotrivă, 19 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

- Solicitare a Grupului EFDD de a se adăuga ca a doilea punct de pe ordinea de zi, după dezbaterea raportului Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) referitor la „Evaluarea tehnologiilor medicale” (punctul 74 din PDOJ), o dezbatere a raportului Sabine Verheyen și Petra Kammerevert (A8-0192/2017) referitor la „Furnizarea de servicii mass-media audiovizuale” (punctul 17 din PDOJ). Raportul era prevăzut numai pentru perioada de timp afectată votării de marți.

Au intervenit: John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, care a motivat cererea, și Petra Kammerevert împotriva cererii.

Prin AN (82 pentru, 216 împotrivă, 7 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Marți

- Solicitare a Grupului GUE/NGL de închidere a dezbaterii pe marginea întrebării cu solicitare de răspuns oral privind „Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește drepturile omului” (2018/2763(RSP)) (punctul 48 din PDOJ) prin depunerea unor propuneri de rezoluție, care ar urma să fie supuse votării joi.

A intervenit Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea.

Prin AN (154 pentru, 139 împotrivă, 3 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

S-au stabilit următoarele termene de depunere a documentelor:

propuneri de rezoluție: marți 2 octombrie 2018, 12.00
amendamente la propunerile de rezoluție și propunerile de rezoluție comună: miercuri 3 octombrie 2018, 12.00
amendamente la propunerile de rezoluție comună: miercuri 3 octombrie 2018, 13:00
solicitări de vot separat și de vot pe părți: miercuri 3 octombrie 2018, 19:00.

- Solicitare a Grupului ENF de a se înscrie ca prim punct pe ordinea de zi de după-amiază declarații ale Consiliului și ale Comisiei privind „Protecția întreprinderilor europene împotriva extrateritorialității dreptului Statelor Unite ale Americii”.

Au intervenit Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, care a motivat cererea, și Javier Nart împotriva cererii.

Prin AN (32 pentru, 158 împotrivă, 42 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

- Solicitare a Grupului GUE/NGL de a se înscrie ca al șaselea punct de pe ordinea de zi de după-amiază declarații ale Consiliului și ale Comisiei privind „Ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa”. Dezbaterea ar urma să fie închisă prin prezentarea unor propuneri de rezoluție, care ar urma să fie supuse votării în cadrul perioadei de sesiune octombrie II.
Au intervenit: Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, și Bruno Gollnisch împotriva cererii.

Prin AN (141 pentru, 118 împotrivă, 29 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Miercuri

- Solicitare a Grupului Verts/ALE de a se modifica titlul declarațiilor Consiliului și ale Comisiei privind „Situații umanitare de urgență în Marea Mediterană: sprijinirea autorităților locale și regionale” (2018/2854(RSP)) (punctul 72 din PDOJ) în „Situații umanitare de urgență în Marea Mediterană: cazul navei Aquarius și rolul sprijinului acordat autorităților locale și regionale”.

A intervenit Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, care a motivat cererea.

Prin AN (133 pentru, 140 împotrivă, 6 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Joi

- Solicitare a Grupului GUE/NGL de închidere a dezbaterii pe marginea întrebării cu solicitare de răspuns oral privind „Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului” (2018/2858(RSP)) (punctul 79 din PDOJ) prin depunerea unor propuneri de rezoluție, care ar urma să fie supuse votării în cursul perioadei de sesiune octombrie II.

A intervenit Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea.

Prin AN (147 pentru, 113 împotrivă, 9 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Ultima actualizare: 23 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate