Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 1. oktober 2018 - Strasbourg

14. Razpored dela
CRE

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje oktobra I 2018 (PE 628.017/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Ponedeljek

- Zahteva skupine S&D, da se izjava predsednika Evropskega parlamenta o skorajšnjem rušenju beduinske vasi Khan el-Ahmar uvrsti na dnevni red kot prva točka, čemur bi sledili govori predstavnikov političnih skupin.

Govorili so Eider Gardiazabal Rubial v imenu skupine S&D, ki je obrazložila zahtevo (predsednik je spomnil, da se izjava predsednika Evropskega parlamenta ne more uvrstiti na dnevni red, zbrani na zasedanju pa lahko o tem razpravljajo, Cristian Dan Preda, ki je zahtevi nasprotoval, Neoklis Sylikiotis in Margrete Auken, ki sta zahtevo podprla.

Z AN (143 za, 150 proti, 19 vzdržanih), je Parlament zavrnil zahtevo.

- Zahteva skupine EFDD, da se na dnevni red kot druga točka po razpravi o poročilu Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) z naslovom "Vrednotenje zdravstvenih tehnologij" (točka 74 PDOJ), uvrsti razprava o poročilu Sabine Verheyen in Petre Kammerevert (A8-0192/2017) z naslovom "Opravljanje avdiovizualnih medijskih storitev" (točka 17 PDOJ). Trenutno je poročilo vključeno le v čas za torkovo glasovanje.

Govorili so John Stuart Agnew v imenu skupine EFDD, ki je zahtevo obrazložil, in Petra Kammerevert, ki ji je nasprotovala.

Z AN (82 zar, 216 proti, 7 vzdržanih), je Parlament zavrnil zahtevo.

Torek

- Zahteva skupine GUE/NGL za zaključek razprave o vprašanju za ustni odgovor z naslovom "Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami" (2018/2763(RSP)) (točka 48 PDOJ) z vložitvijo predlogov resolucij, o katerih bo potekalo glasovanje v četrtek.

Govorila je: Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, ki je obrazložila zahtevo.

Z AN (154 za, 139 proti, 3 vzdržanih), je Parlament zahtevi ugodil.

Postavljeni so bili naslednji končni roki:

predlogi resolucije: torek 2. oktobra 2018, 12:00
predlogi sprememb k resolucijam in predlogom skupnih resolucij: sreda 3. oktobra 2018, 12:00
predlogi sprememb k predlogu skupne resolucije: sreda 3. oktobra 2018, 13:00
zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih sreda 3. oktobra 2018, 19:00.

- Zahteva skupine ENF, da se na dnevni red kot prva točka v popoldanskem delu uvrstijo izjave Sveta in Komisije o zaščiti evropskih podjetij proti ekstrateritorialnosti prava Združenih držav Amerike.

Govorila sta Gilles Lebreton v imenu skupine ENF,ki je zadevo obrazložil, in Javier Nart, ki ji je nasprotoval.

Z AN (32 za, 158 proti, 42 vzdržanih), je Parlament zavrnil zahtevo.

- Zahteva skupine GUE/NGL, da se na dnevni red kot šesta točka v popoldanskem delu uvrstijo izjave Sveta in Komisije o porastu neofašističnega nasilja v Evropi. Razprava se bo zaključila s predstavitvijo predlogov resolucij, o katerih bo potekalo glasovanje na drugem oktobrskem zasedanju.

Govorila sta Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahtevo obrazložila, in Bruno Gollnisch ki ji je nasprotoval.

Z AN (141 za, 118 proti, 29 vzdržanih), je Parlament zahtevi ugodil.

Sreda

- Zahteva skupine Verts/ALE za spremembo naslova izjav Sveta in Komisije o humanitarni krizi v Sredozemlju: podpora lokalnim in regionalnim organom (2018/2854(RSP)) (točka 72 PDOJ) v "Nujne humanitarne razmere v Sredozemlju: primer ladje Aquarius in vloga podpore lokalnim un regionalnim javnim organom".

Govoril je: Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je obrazložil zahtevo.

Z AN (133 za, 140 proti, 6 vzdržanih), je Parlament zavrnil zahtevo.

Četrtek

- Zahteva skupine GUE/NGL za zaključek razprave o vprašanje za ustni odgovor za naslovom "Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev" (2018/2858(RSP)) (točka 79 PDOJ) z vložitvijo predlogov resolucij, o katerih bo potekalo glasovanje na drugem oktobrskem zasedanju.

Govorila je: Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, ki je obrazložila zahtevo.

Z AN (147 za, 113 proti, 9 vzdržanih), je Parlament zahtevi ugodil.

S tem je bil določen razpored dela.

Zadnja posodobitev: 23. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov