Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 1 oktober 2018 - Strasbourg

15. Justering av protokollet från föregående sammanträde
Fullständigt förhandlingsreferat

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Talare: Bruno Gollnisch.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy