Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0018(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0289/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0289/2018

Keskustelut :

PV 01/10/2018 - 16
CRE 01/10/2018 - 16
PV 13/02/2019 - 14
CRE 13/02/2019 - 14

Äänestykset :

PV 03/10/2018 - 9.4
CRE 03/10/2018 - 9.4
Äänestysselitykset
PV 14/02/2019 - 10.6

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0369
P8_TA(2019)0120

Pöytäkirja
Maanantai 1. lokakuuta 2018 - Strasbourg

16. Terveysteknologian arviointi (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Soledad Cabezón Ruiz esitteli mietinnön.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cristian-Silviu Buşoi (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lieve Wierinck (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Biljana Borzan S&D-ryhmän puolesta, Bolesław G. Piecha ECR-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Peter Liese, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho ja Karin Kadenbach.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Puheenvuorot: Nicola Caputo ja Mireille D'Ornano.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Lampros Fountoulis.

Puheenvuorot: Christos Stylianides ja Soledad Cabezón Ruiz.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.10.2018, kohta 9.4.

Päivitetty viimeksi: 23. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö