Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0018(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0289/2018

Ingivna texter :

A8-0289/2018

Debatter :

PV 01/10/2018 - 16
CRE 01/10/2018 - 16
PV 13/02/2019 - 14
CRE 13/02/2019 - 14

Omröstningar :

PV 03/10/2018 - 9.4
CRE 03/10/2018 - 9.4
Röstförklaringar
PV 14/02/2019 - 10.6

Antagna texter :

P8_TA(2018)0369
P8_TA(2019)0120

Protokoll
Måndagen den 1 oktober 2018 - Strasbourg

16. Utvärdering av medicinsk teknik (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Soledad Cabezón Ruiz redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Cristian-Silviu Buşoi (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Lieve Wierinck (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Biljana Borzan för S&D-gruppen, Bolesław G. Piecha för ECR-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Peter Liese, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho och Karin Kadenbach.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Nicola Caputo och Mireille D'Ornano.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Lampros Fountoulis.

Talare: Christos Stylianides och Soledad Cabezón Ruiz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 3.10.2018.

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy