Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2772(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000092/2018

Ingediende teksten :

O-000092/2018 (B8-0405/2018)

Debatten :

PV 01/10/2018 - 19
CRE 01/10/2018 - 19

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Maandag 1 oktober 2018 - Straatsburg

19. "Distributed ledger"-technologieën en blockchains: vertrouwen opbouwen met desintermediatie (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000092/2018) van Eva Kaili, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: "Distributed ledger"-technologieën en blockchains: vertrouwen opbouwen met desintermediatie (B8-0405/2018)

Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Eva Kaili licht de vraag toe.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Henna Virkkunen, namens de PPE-Fractie, Miapetra Kumpula-Natri, namens de S&D-Fractie, Caroline Nagtegaal, namens de ALDE-Fractie, Jakop Dalunde, namens de Verts/ALE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Christelle Lechevalier, namens de ENF-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Anne-Marie Mineur, Paul Rübig, José Blanco López, Antanas Guoga, Sirpa Pietikäinen en Cristian-Silviu Buşoi.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Eva Kaili, namens de Commissie ITRE, over "distributed ledger"-technologieën en blockchains: vertrouwen opbouwen met desintermediatie (2017/2772(RSP)) (B8-0397/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.8 van de notulen van 3.10.2018.

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid