Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2720(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0399/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0399/2018

Keskustelut :

PV 01/10/2018 - 20
CRE 01/10/2018 - 20

Äänestykset :

PV 03/10/2018 - 9.9
CRE 03/10/2018 - 9.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0374

Pöytäkirja
Maanantai 1. lokakuuta 2018 - Strasbourg

20. Maaseutua, vuoristoalueita ja syrjäisiä alueita koskeva EU:n toimintaohjelma (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Maaseutua, vuoristoalueita ja syrjäisiä alueita koskeva EU:n toimintaohjelma (2018/2720(RSP))

Corina Crețu (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Lambert van Nistelrooij PPE-ryhmän puolesta, Mercedes Bresso S&D-ryhmän puolesta ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jacques Colombier ENF-ryhmän puolesta, Herbert Dorfmann, Momchil Nekov, Mirosław Piotrowski, Thomas Waitz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Daniel Buda, Julie Ward, Notis Marias, Marie-Pierre Vieu, Fernando Ruas, Monika Smolková, Franc Bogovič ja Michela Giuffrida.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Michel Dantin, Florent Marcellesi, Michaela Šojdrová, Krzysztof Hetman, Mairead McGuinness, Stanislav Polčák ja Lívia Járóka.

Corina Crețu käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Iskra Mihaylova DEVE-valiokunnan puolesta maaseutu- ja vuoristoalueiden sekä syrjäisten alueiden erityistarpeiden huomioon ottamisesta (2018/2720(RSP)) (B8-0399/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.10.2018, kohta 9.9.

Päivitetty viimeksi: 23. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö