Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2720(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0399/2018

Ingivna texter :

B8-0399/2018

Debatter :

PV 01/10/2018 - 20
CRE 01/10/2018 - 20

Omröstningar :

PV 03/10/2018 - 9.9
CRE 03/10/2018 - 9.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0374

Protokoll
Måndagen den 1 oktober 2018 - Strasbourg

20. EU-agenda för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: EU-agenda för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden (2018/2720(RSP))

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Lambert van Nistelrooij för PPE-gruppen, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, och Ruža Tomašić för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Jacques Colombier för ENF-gruppen, Herbert Dorfmann, Momchil Nekov, Mirosław Piotrowski, Thomas Waitz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Daniel Buda, Julie Ward, Notis Marias, Marie-Pierre Vieu, Fernando Ruas, Monika Smolková, Franc Bogovič och Michela Giuffrida.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Michel Dantin, Florent Marcellesi, Michaela Šojdrová, Krzysztof Hetman, Mairead McGuinness, Stanislav Polčák och Lívia Járóka.

Talare: Corina Crețu.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Iskra Mihaylova, för utskottet DEVE, om att hantera de särskilda behoven i landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden (2018/2720(RSP)) (B8-0399/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 3.10.2018.

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy