Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 1 oktober 2018 - Strasbourg

23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.28.

Klaus Welle

Pavel Telička

Generalsekreterare

Vice talman

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy